[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 19 april, 2021

Gemensamt krav på standardiserad klimatdata

Tillsammans med sju andra organisationer uppmanar nu Fastighetsägarna regeringen att ge Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram standardiserade klimatdata för hur klimatpåverkan ska beräknas bygg- och fastighetsbranschen.

Inom bygg- och fastighetsbranschen pågår arbetet med att kartlägga den egna klimatpåverkan och med att ta fram konkreta färdplaner för minskad klimatpåverkan. Men för att uppnå klimatneutralitet senast 2045, vilket Riksdagen beslutat, behöver arbetet intensifieras. En avgörande faktor saknas: standardiserade klimatdata som tydligt visar klimatpåverkan och resursereffektivitet från olika typer av elproduktion, värme och transporter till fastigheter, så kallade emissionsfaktorer. Det menar Fastighetsägarna som tillsammans med Byggföretagen, Energiföretagen, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, Sveriges Allmännytta och Svenska Kyrkan nu riktar en uppmaning till regeringen att ge lämplig myndighet i uppdrag att ta fram standardiserade klimatdata för hur klimatpåverkan ska beräknas för el, uppvärmning och transporter till byggnader.

– Idag hämtas emissionsfaktorer från flera olika källor, med varierande tillförlitlighet och aktualitet. Det skapar en osäkerhet och bristen på jämförelse inom branschen men också mellan olika branscher är uppenbar. Situationen har medfört att klimatarbetet till viss del inte haft den ökande takt som bedöms är nödvändig, säger Rikard Silverfur chef Utveckling & Hållbarhet Fastighetsägarna Sverige.

[ Annons ]

I den gemensamma skrivelsen, adresserad till Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP), poängteras att Fossilfritt Sverige redan i oktober 2019 föreslog ett en statlig myndighet skulle ges i uppdrag att tillhandahålla och uppdatera relevanta och kvalitetssäkrade klimatdata. Man välkomnar Boverkets nyligen lanserade klimatdatabas för klimatdeklaration på byggnadsnivå , men menar att den inte är tillämplig för klimatredovisning på organisationsnivå.

Som lämplig myndighet för uppdraget föreslår de åtta organisationerna Naturvårdsverket.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]