Foto: Shutterstock
Publicerat 7 september, 2017

Gemensamt krav på skattereform

En skatteform för hyresrätter behövs mer än någonsin. Det menar Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sabo i ett gemensamt upprop.

Kravet på rättvisare skatter för hyresrätten och mer balanserade villkor är i sig inget nytt. De tre organisationerna Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sabo har tillsammans drivit frågan under lång tid.

[ Annons ]

Den statliga bostadsbeskattningskommittén konstaterade redan 2014 att dagens skattesystem gör hyresrätten cirka 3 000 kronor dyrare i månaden jämfört med bostadsrätt och egnahem. Trots att en majoritet av riksdagspartierna delar denna uppfattning tas inget politiskt initiativ för en förändring.

– Det är dags att politiken gör sitt för att skapa en ekonomisk balans mellan boendeformerna. Det är särskilt viktigt när bostadsbristen är så utbredd. Alla insatser behövs för att fler ska få möjlighet att bo i bostäder med rimliga hyror och kunna bo kvar vid ombyggnad, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

Fastighetsägarnas skattejurist Ulla Werkell har tillsammans med sina motsvarigheter på Hyresgästföreningen och Sabo uppdaterat det gemensamma skatteförslaget för hyresrätter.

– Regeringens nya skattepolitik innebär en kraftigt ökad beskattning som kommer få stora effekter på fastighetsföretagens möjligheter att bygga nytt men också att investera i befintliga bostäder och lokaler. Redan idag beskattas hyresrätter hårdare än andra upplåtelseformer och det är därför angeläget att regeringen inte förvärrar situationen ytterligare, säger Ulla Werkell .

Utöver att dagens skattevillkor inte försämras menar Ulla Werkell att mer behöver göras för att öka investeringarna i hyresrätter. De tre parterna föreslår bland annat:

  • Införandet av låg moms på bostadshyra
  • Skattefria underhållsfonder
  • ROT-stöd till hyresrätten
  • Ingen fastighetsskatt på fastigheter med bostadslägenheter
  • Verklighetsanpassade värdeminskningsavdrag

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]