Foto: Shutterstock
Publicerat 6 oktober, 2017

Gemensamt krav för att stävja bilbränder

Rapporterna om bilbränder i utsatta ytterstadsområden har avlöst varandra den senaste tiden. Nu riktar Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen och SABO gemensamma krav på att det måste bli enklare att få bort övergivna fordon på privat mark.

Ständiga polisrapporter om att bilar sticks i brand skapar stor otrygghet för de som bor i och besöker området. Vilket dessutom ökar risken för skadegörelse och annan brottslighet.

[ Annons ]

Nu har bostadsorganisationerna Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen och SABO tröttnat. I en gemensam skrivelse till justitieminister Morgan Johansson (S) kräver de att lagen ändras så att övergivna och felparkerade bilar på privatägd mark kan transporteras bort enklare. Idag kan det bara göras om bilarna står på offentligt ägd mark.

– Vi hör från allt fler fastighetsägare att de har problem med att det står bilar på innergårdar, på lekplatser och i rabatter eller övergivna bilar på parkeringar. Ibland är det fråga om rena bilvrak. Det gör att området upplevs som nedgånget, illa omhändertaget och otryggt. Fastighetsägare har idag inte tillräckligt lagligt stöd för att flytta bilar på privat mark. Vi vill att det bli enklare för fastighetsägare att flytta de här bilarna, säger Marie Öhrström, chefsjurist på Fastighetsägarna Sverige.

Hon menar att en lagändring skulle bli konkret verktyg för fastighetsägare att jobba brottsförebyggande och öka tryggheten för de boende i området. För det handlar inte bara om bilarna i sig. Det ställer till det för äldre och rörelsehindrade som får svårare att hitta parkering. Ett annat konkret problem är att felparkerade bilar ofta står i vägen så att sopor inte kan hämtas. Något som såklart ytterligare spär på otryggheten.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]