Bild: Shutterstock
Publicerat 3 april, 2019

Gemensamt bolag utvecklar digitala nycklar

Fastighetsägarna Service har tillsammans med ett flertal stora fastighetsbolag bildat Accessy. Meningen är att det nystartade bolaget ska bli en självständig operatör för digital access till fastigheter.

Fastighetsägarens tampas allt mer med hur man på effektivaste sätt ska hantera flöden av leveranser in i fastigheterna. Många är också intresserade av tjänster kopplade till sin arbetsplats– som att få tillgång till arbetsplatser i coworking eller för att hyra ett extra konferensrum eller kanske hyra en elcykel för transporten dit.  Samtidigt finns det också ett växande behov av att på ett säkert sätt ge besökare, leverantörer eller entreprenörer en tillfällig access till en fastighet.

[ Annons ]

Det är bakgrunden till att ett nytt initiativ för en digital accessplattform där fastighetsägare enkelt kan knyta ihop allt detta. Bakom den nystartade bolaget Accessy AB står fastighetsbolagen Akademiska hus, Castellum, Fabege, Humlegården och Vasakronan samt Fastighetsägarna Service.
Målet med Accessy är att skapa en digital plattform där fastighetsägare enkelt kan fördela access, rättigheter och behörigheter, till låsta utrymmen som kontor, mötesrum, lokaler eller lägenheter. Lösningen ska även inkludera logistik för blåljus, avfallshantering och andra servicetjänster.

– Lösningen kan i någon mening liknas vid Swish, där användarna kan skicka pengar mellan varandra med full genomlysning. Det som just gjorde Swish så populärt bland användarna var att samtliga storbanker enades om en gemensam lösning. Med Accessy tänker vi likadant – om alla stora fastighetsägare är med från början tror vi att förutsättningarna för tjänsten optimeras, säger Christoffer Börjesson, chief digital officer på Fastighetsägarna Service tillika interims-vd för Accessy AB.

Accessy ska fungera som en så kallad ”öppen lösning” för låsleverantörers system och fastighetsägares olika applikationer, så som exempelvis hyresgästappar.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]