Publicerat 5 februari, 2020

Gemensamma krav för mindre byggavfall

De kommunala fastighetsbolagen i Stockholm har enats om gemensamma avfallskrav vid bygg- och rivningsprojekt. Ett av kraven är ökad källsortering direkt på byggarbetsplatsen.

De krav som Stockholms kommunala fastighetsbolag ställt upp ska göra det enklare för entreprenörer att veta hur de ska hantera bygg- och rivningsavfall när de arbetar åt stadens fastighetsbolag.

[ Annons ]

– Vi strävar ständigt efter att minska våra utsläpp av växthusgaser och har som mål att vara klimatneutrala år 2030. Att minimera byggavfallet är en viktig del i det arbetet, säger Anette Sand, VD på Stockholmshem i ett pressmeddelande.

För att förebygga avfall ställer bolagen krav på tydliga rutiner för startmöten, avstämningar och kommunikation med alla aktörer genom hela byggprocessen. Här märks också fastställsa nivåer för materialåtervinning och att mer ska källsorteras direkt på byggarbetsplatsen.

– Med den här gemensamma satsningen vill vi sända en tydlig signal till marknaden att vi har ett starkt fokus på att förebygga och återvinna avfall från våra byggarbetsplatser, säger Johanna Wikander, hållbarhetschef på Stockholmshem.

De gemensamma kraven utgår från Bygg- och fastighetssektorns Resurs- och avfallsriktlinjer för byggande och rivning. Bolagen som samlas bakom de gemensamma kraven är Stockholmshem, Familjebostäder, Svenska Bostäder, Micasa och SISAB samt Fastighetskontoret och Stockholms hamnar.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]