Foto: Shutterstock
Publicerat 3 maj, 2023

Gemensam tolkning av taxonomikrav

Fastighetsägarna och Byggföretagen har publicerat gemensamma tolkningar av krav i EU-taxonomin vid uppförande av nya byggnader, renovering samt förvärv och ägande av byggnader.

EU:s taxonomiregelverk fastställer gränsvärden för att byggnader ska räknas som hållbara.  Men det är inte alltid solklart hur de omfattande kraven i taxonomin ska tolkas.

– Redan vid vår första genomgång 2022 kunde vi konstatera att det behövdes fortsatt arbete för att bringa klarhet i hur kraven ska uppfyllas. Med våra tolkningar och rekommendationer fortsätter vi vårt arbete med att räta ut de frågetecken som finns kring taxonomin för att stötta medlemmar. I arbetet har deltagande från våra medlemmar varit avgörande för att få fram en gemensam och hållbar branschtolkning av kraven, säger Rikard Silverfur chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna.

[ Annons ]

I det första dokumentet, som tagits fram tillsammans Byggföretagen, listas tolkningar hur taxonomins krav för de ekonomiska aktiviteterna ”Uppförande av nya byggnader”, ”Renovering av befintliga byggnader” samt ”Förvärv och ägande av byggnader” kan uppfyllas. Som en hjälp finns även en Excelfil som hjälpmedel för att kunna beräkna utsorteringsgrad av bygg- och rivningsavfall.

Sedan tidigare har Fastighetsägarna publicerat gränsvärden för vilka befintliga byggnader (topp 15 procent i energiprestanda) som ska räknas som hållbara investeringar enligt EU:s taxonomiregelverk.

Här finns rekommendationer, tolkningar och vägledningar att laddas ner.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]