[ Annons ]

Publicerat 14 december, 2018

Gemensam syn på miljövördering

Nu finns det en gemensam branschsyn på hur miljöeffekterna av förändringar som påverkar energianvändning ska bedömas. Det är en framgång för Värmemarknadskommittén.

Nu är parterna i Värmemarknadskommittén överens om hur en ändring i energianvändning, exempelvis en åtgärd för effektivisering, ska miljövärderas. Kommittén består av Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO samt branschorganisationen Energiföretagen Sverige – så det handlar med andra ord om en bred överenskommelse.

[ Annons ]

Detta är ett komplement till den tidigare uppgörelsen om hur fjärrvärme ska miljövärderas utifrån resurseffektivitet, klimatpåverkan och andel fossila bränslen.

– Parterna på värmemarknaden behöver ha gemensam syn på hur vi ska bedöma hur en investering som påverkar energianvändning påverkar miljön. Dessa principer har vi nu lyckats enas om och det ger oss goda förutsättningar att fortsätta energieffektivisera och samtidigt bedöma miljöeffekterna, säger Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna.

Det nu överenskomna perspektivet tar sikte på miljökonsekvenserna av en viss åtgärd i förhållande till om åtgärden inte görs. Det kan till exempel vara förändringar av fastighetens klimatskal, förändrad energiförbrukning, byte av uppvärmningsform, bränslebyte eller förändrade årsprofiler för energianvändningen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]