[ Annons ]

Som ett led i att minska energianvändningen i bostadssektorn har individuell mätning och debitering (IMD) blivit allt vanligare. Nu presenterar Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna en gemensam rekommendation till bostadsföretag och hyresgäster om hur avtal om IMD ska se ut.
Publicerat 14 juni, 2011

Gemensam rekommendation gällande individuell mätning

Som ett led i att minska energianvändningen i bostadssektorn har individuell mätning och debitering (IMD) blivit allt vanligare. Nu presenterar Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna en gemensam rekommendation till bostadsföretag och hyresgäster om hur avtal om IMD ska se ut.

Individuell mätning och debitering (IMD) av el och vatten blir allt vanligare. IMD innebär att hyresgästernas enskilda användning av el och vatten mäts och att de debiteras för sin förbrukning. Dock ser dagens avtal om IMD mycket olika ut i olika städer och både fastighetsägare och hyresgäster har därför länge önskat en enhetlig rekommendation om detta. Den presenteras idag av Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna och innehåller tydliga riktlinjer som alla parter ställer sig bakom.

[ Annons ]

– Hyresgästerna är beredda att betala för sin individuella förbrukning av el och vatten, men då måste systemet för mätning och debitering vara rättvist och kunna bekostas genom de besparingar som görs. För hyresgästerna är det därför bra att vi nu kommit överens om dessa gemensamma utgångspunkter för införande av IMD, säger Barbro Engman, förbundsordförande i Hyresgästföreningen, i en kommentar.

Enligt rapporten som Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna tagit fram så bör individuell mätning och debitering bara införas om den nya tekniken, underhållet och de administrativa systemen bekostas genom den besparing som är möjlig att göra.

Det är också viktigt att fastighetsägare och hyresgäster ska vara överens om både hyran och andra förändrade villkor som är kopplade till IMD, innan det införs. Hyresgästen ska sedan ha möjlighet att följa både sin förbrukning och kostnaden, helst i realtid.

– Våra medlemmar äger tillsammans 1,4 miljoner bostäder. När fler och fler av dem inför individuell mätning och debitering bidrar de på ett konstruktivt sätt till att minska miljöbelastningen. Den gemensamma rekommendationen och ett gott samarbete med hyresgästerna är en förutsättning för det arbetet, framhåller Kurt Eliason, vd för SABO tillsammans med Reinhold Lennebo, vd för Fastighetsägarna Sverige.

Läs hela rapporten här

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]