Publicerat 12 september, 2016

”Ge fastighetsbranschen förutsättningar att utvecklas”

Regelverket för hyressättning har inte hängt med i den takt som omvärlden förändrats. Det menar Reinhold Lennebo, vd för Fastighetsägarna Sverige, som efterfrågar större och långsiktiga förutsättningar för att fastighetsbranschen ska kunna utveckla sig själv.

Fastighetsbranschen har extremt stor betydelse för samhället. Först och främst praktiskt och socialt för att förse människor med bostäder och lokaler, men också samhällsekonomiskt genom de verksamheter som bedrivs i våra fastigheter. Fastighetsbranschen i sig själv bidrar dessutom lika mycket till den ekonomiska utvecklingen inom eu som it- och bilindustrin tillsammans. Ändå talas det inte särskilt mycket om fastighetsbranschen.

[ Annons ]

När det talas om fastigheter ligger oftast fokus på bostäder och särskilt nyproduktion. Sällan eller aldrig talas det om att de allra flesta hus redan är byggda. För även med en rekordhög nyproduktion motsvarar den endast en procent av alla bostäder. De allra flesta hus är alltså redan byggda. De förutsättningar fastighetsbranschen ges att förvalta och utveckla sina fastigheter är därmed avgörande för att fastighetsägare ska kunna tillgodose behovet av lokaler och bostäder.

Behovet av fastigheter är också något som ständigt förändras. Bara sedan 70-talet har förutsättningar ändrats radikalt flera gånger. Vi har gått från en omfattande nyproduktion av bostäder under miljonprogramsåren på 60- och 70-talen till rivningar i kölvattnet av 90-talskrisen till att idag vara tillbaka i en situation med omfattande bostadsbrist och stor efterfrågan på bostäder. Sällan ägnas en tanke åt fastighetsbranschens förutsättningar att möta de förändrade behoven.

För i likhet med alla andra branscher måste fastighetsbranschen ständigt utvecklas för att kunna tillgodose förändrade behov. Ansvaret ligger naturligtvis först och främst hos fastighetsföretagen, som genom att lyssna på sina kunder kan bidra till att nya tjänster och produkter tas fram. Men också på oss inom Fastighetsägarna för att se till att branschen ständigt utvecklas.

Det var därför vi var en av initiativtagarna till Sweden Green Building Council (sgbc) som arbetar för att utveckla hållbart samhällsbyggande och är engagerade i Global Real Estate Sustainability Benchmark (gresb) för att utmana fastighetsbolag i deras hållbarhetsarbete genom internationella rankningar. Det är därför som vi är engagerade inom iq Samhällsbyggnad, som bidrar till att sprida och implementera forskningsresultat i fastighetsföretagens vardagliga verksamhet. Det är också därför vi arbetar för att stärka mångfalden för att skapa en attraktiv bransch och ge förutsättningar för nyrekrytering.

När omvärlden förändrats kan vi inte ha ett regelverk för hyressättning som ser likadant ut som på 70-talet

Men även om vi själva både kan och ska göra mycket för att fastighetsbranschen ska utvecklas måste det också finnas förutsättningar för utveckling. Här har våra politiker ett oerhört viktigt uppdrag i att skapa gynnsamma förutsättningar. Det gäller inte minst i det läge som vi befinner oss i nu.

För när omvärlden förändrats kan vi inte ha ett regelverk för hyressättning som ser likadant ut som på 70-talet och som inte förmår att möta ett ökat behov av fler bostäder. Vi kan inte snegla tillbaka på gamla lösningar med byggsubventioner och tro att de ska leda till fler nybyggda bostäder än utan subventioner. Vi kan inte heller ta ifrån fastighetsföretagare deras bestämmanderätt över sina fastigheter genom exempelvis lagstadgat hyresgästinflytande vid renoveringar. Det är inte att skapa förutsättningar för utveckling utan för avveckling.

Så istället för att drömma sig tillbaka till en annan mer reglerad tid behöver politiker ge fastig-hetsbranschen långsiktiga förutsättningar att utveckla sig själv. Det bör vara ingångsvärdet när det politiska året återigen drar igång i september och utgör grunden för att återuppta de bostads-politiska samtalen mellan regering och opposition.

Reinhold x 3

Feltänk
Det är välkommet att regeringen nu insett att solskatten var feltänkt.

Hoja på
Färre cyklister på gatorna så här i början av september. Bara de tappraste av oss kvar nu…

Kvinnlig ökning
Glädjande ökning av kvinnliga ledare i branschen! på rätt väg!

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]