Reinhold Lennebo
Publicerat 19 oktober, 2015

Gärna kriskommission – men fokusera på innehållet

På politisk nivå märks det att bostadspolitiken prioriteras högre än tidigare. Inte minst när regeringen i höstbudgeten genomför vad de kallar för den största bostadspolitiska satsningen på decennier. Låt vara att den består av ett investeringsstöd på 5–6 miljarder som inte kommer att få avsedd effekt. Regeringen har ändå fått upp ögonen för att bostadsmarknaden […]

På politisk nivå märks det att bostadspolitiken prioriteras högre än tidigare. Inte minst när regeringen i höstbudgeten genomför vad de kallar för den största bostadspolitiska satsningen på decennier. Låt vara att den består av ett investeringsstöd på 5–6 miljarder som inte kommer att få avsedd effekt. Regeringen har ändå fått upp ögonen för att bostadsmarknaden utgör ett hinder för fortsatt ekonomisk tillväxt och att det krävs reformer.

[ Annons ]

  ?”There is always a better way.” Ett uttryck väl värt att minnas när man kört fast eller när de gamla hjulspåren blivit för djupa.

Även delar av oppositionen, som under sina åtta år i regeringsställning var ovilliga att genomföra några genomgripande reformer av hyresmarknaden för att öka utbudet av bostäder, har på senare tid lyft behovet av reformer på bostadsmarknaden.

Samtidigt är tilltron till regeringens förmåga att lösa bostadsbristen rekordlåg. Såväl experter som fastighetsbranschen dömer i stort sett enhälligt ut regeringens mål om 250?000 nya bostäder som ska tillkomma genom införandet av byggsubventioner.

Det visar den senaste undersökningen från Makthavarpanelen Bostad, där nio av tio företrädare för fastighetsbranschen uppger att de saknar förtroende för regeringens förmåga att lösa bostadsbristen. Regeringen med stödpartier tvivlar dock inte på sin egen förmåga. Bland företrädarna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet uppger hela 96 procent att de har stort förtroende för regeringens förmåga att lösa bostadsbristen.

Det är ett extremt stort förtroendegap som är mycket svårt att överbygga. Särskilt när det är fastighetsbranschen som på egen hand förväntas lösa den bostadsbrist som tidigare regeringar själv skapat genom att inte genomföra reformer. För att fastighetsbranschen ska kunna bidra till ett ökat bostadsutbud krävs reformer som är både långsiktigt stabila och bidrar till en välfungerande bostadsmarknad.

Från olika håll framförs önskemål om en blocköverskridande kriskommission för att finna lösningar. Men alltför sällan diskuteras vilket uppdrag en sådan kriskommission skulle ha. Det är lätt att ropa på breda upp-görelser så länge man inte behöver fördjupa sig i vad dessa ska innehålla.

Det sista bostadsmarknaden behöver är en parlamentariskt sammansatt kriskommission som letar minsta gemensamma nämnare bland det som hittills föreslagits av olika partier. Det kommer inte att leda till förslag om reformer som är lika genomgripande som nödvändiga.

Uppslag för en bostadskriskommission saknas förvisso inte. Lyssna till exempel på Världsbanken, Internationella valutafonden, EU-kommissionen, OECD eller varför inte regeringens egen expertmyndighet Boverket. Hyresreglering, planfrågor, marktilldelning och förenklade byggregler är bara några av de frågor som inte får vara heliga kor utan som förutsättningslöst måste kunna diskuteras. Detsamma gäller förstås skattesystemet som påverkar allt från rörlighet till neutralitet mellan upplåtelseformerna.

Politiskt ansvarstagande förutsätter mod. Och om oförmågan att lämna sin politiska ”comfort zone” under decennier stått i vägen för nödvändiga beslut känns det som ett uppenbart råd till våra folkvalda att börja snegla på lösningar som ligger utanför denna.

Så gärna blocköverskridande överenskommelser och breda kriskommissioner för bostadsmarknaden, men utan ett helhetsgrepp på bostadsmarknadens problem är risken överhängande för ett fortsatt resultatlöst duttande.

Reinhold Lennebo
vd, Fastighetsägarna Sverige

Reinhold listar: 

  • Utan ett helhetsgrepp på bostadsmarknadens problem är risken överhängande för ett fortsatt resultatlöst duttande.
  •  Flyktingkatastrofen igen. Får höra att fastighetsägare erbjuder bostäder, men att vissa kommuner inte lyssnar. Är det möjligt?!
  •  ?Till och med studentbostadsföretagen sågar Kaplans byggsubventioner. Några kvar som vill?

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]