[ Annons ]

Illustration: Riksbyggen
Publicerat 27 november, 2015

Gamla bussbatterier får nytt liv hos Riksbyggen

Ett forskningsprojekt ska undersöka lagring av el i bostäder som har egen elproduktion från solceller. Detta genom ett samarbete mellan Göteborg Energi, Riksbyggen, Volvo och Johanneberg Science Park.

Regeringen har lovat att Sverige ska bli ett av de första fossilfria länderna i världen.

[ Annons ]

Men att öka andelen förnybar energi kräver nya lösningar, speciellt för att hantera problemen med de svängningar som uppstår när energi utvinns ur sol, vind och vatten.

I forskningsprojektet samarbetar energi-, fordons- och fastighetsbolag för att problemlösa tillsammans. Bussbatterier från den nya elbusslinjen 55 i Göteborg ska fungera som lagringsplats för solenenergi i Riksbyggens bostadsrättsförening Viva – ett boendeprojekt med stora hållbarhetsambitioner som ska stå klart 2018.

– Att plugga in begagnade elbussbatterier och återanvända dessa i våra fastigheter för att lagra el är smått genialiskt. Det visar också att vi tillsammans kan hitta nya miljösmarta lösningar och kan komplettera varandra på ett nytt sätt, säger Anders Johansson, projektutvecklare på Riksbyggen.

Anders Rydbo, vice vd på Göteborg Energi lyfter fram målet att få så stor nytta av batterierna i huset som möjligt.

– Batterier i hus ger flera nyttor; lagring av lokalproducerad solel, effektutjämning vid laddning av elfordon samt styrning efter variationer i elnätet är tre exempel. Det är också ett bra exempel på hur vi kan återanvända batterier.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]