JM och Skanska har tecknat ett villkorat avtal med Svensk Galopp avseende förvärv av markområdet där Täby Galopp bana nu finns. Enligt Täby kommuns översiktsplan kan Galoppområdet komma att omvandlas till ett bostadsområde omfattande cirka 4 000 bostäder.
Publicerat 2 maj, 2011

Galoppområde kan bli bostäder

JM och Skanska har tecknat ett villkorat avtal med Svensk Galopp avseende förvärv av markområdet där Täby Galopp bana nu finns. Enligt Täby kommuns översiktsplan kan Galoppområdet komma att omvandlas till ett bostadsområde omfattande cirka 4 000 bostäder.

Markområdet omfattar ca 50 hektar. Förvärvet förutsätter beslut i respektive köpande bolags styrelser samt i Svensk Galopps fullmäktige, vilket beräknas ske under maj månad.

[ Annons ]

Mer information om avtalet ges i samband med att avtalet har godkänts av respektive bolags styrelse.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]