I projektgruppen bakom Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg ingår bland annat BSK Arkitekter och Region Skåne. Foto: Byggindustrin
Publicerat 28 mars, 2017

Galet glada vinnare av Årets Bygge 2017

Projektgruppen bakom Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg var på måndagskvällens prisutdelning gränslöst glada över utmärkelsen Årets Bygge.

Det var i höstas som rättspsykiatrin i Region Skåne fick nya lokaler i Trelleborg. Tidigare låg rättspsykiatrin på Malmö Östra Sjukhus, som byggdes som mentalsjukhus på 1930-talet. Lokalerna i Malmö var slitna och inte ändamålsenliga för modern rättspsykiatrisk vård.

[ Annons ]

Patrik Rosén, projektledare hos byggherren Region Skåne, förklarar varför han tror att de vann.

– Det var ett fantastiskt lagarbete och vi fastnade aldrig i konflikter. Vi hade gjort ett gediget förarbete och hade ett öppet klimat ändå från början. Det avgjorde, säger han.

Tidigare i Fastighetstidningen:

Rättspsyk flyttar in i Sveriges största passivhus

Byggherre för projektet är Region Skåne. De hade redan tidigt bestämt att Rättspsykiatriskt Centrum skulle bli ett passivhus. Men en bit in i projekteringen bestämde de sig för att höja ambitionsnivån.

– Vi märkte att det var en väldigt kort väg från passivhus till plusenergihus så vi valde att gå hela vägen. Merkostnaden för plusenergi tjänar vi in på fem år, säger Patrik Rosén.

I dag är anläggningen passivhuscertifierad enligt Feby 12 och certifierad enligt Miljöbyggnad nivå guld. Ett tätt klimatskal och värmeåtervinning av frånluften ger byggnaden en energianvändning på 21 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Tack vare solceller och solfångare på taket samt ett vindkraftverk i fastighetens nordvästra hörn blir anläggningen också ett plusenergi hus som på årsbasis producerar ett överskott på cirka 2 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Foto: Region Skåne / Terje Östling

 

Foto: Region Skåne / Terje Östling

Eftersom byggnaden är relativt glest befolkad, endast cirka 50 patienter och lika många från personalen vistas i byggnaden samtidigt, krävs ett värmesystem trots att byggnaden är passivhuscertifierad.

Den arkitektoniska utformningen står BSK Arkitekter, som vann uppdraget i en arkitekttävling 2011. Då hade BSK Arkitekter redan ritat den rättspsykiatriska anläggningen Helix i Flemingsberg söder om Stockholm, som invigdes 2012 och vann Årets Bygge 2013.

Mårten Lindström, ordförande i Årets Bygge-juryn anser att Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg var det projekt bland de nominerade som i år bäst uppfyllde de viktiga kriterierna för vad ett komplett byggprojekt bör innehålla.

– Det är hållbart, arbetsmiljöarbetet har skötts på ett utmärkt sätt och samverkan mellan aktörerna har varit föredömligt. Kraven på tid, kvalitet och budget har uppfyllts. De har även tagit till sig teknik och innovationer, säger Mårten Lindström.

Såhär löd juryns motivering:

”Ett gediget förarbete har lett till en väl genomförd upphandling. Den strikta geonomförandeplanen ger förutsättningar att uppnå uppsatta vård- och arbetsmiljökriterier, ger ljus och rymd och gör att högt uppställda krav på teknisk miljöanpassning får byggnaden i sig att aktivt bidra till samhällets energibalans. Den höga säkerhetsnivån har främjat en robust kvalitetsnivå med långlivade material som kan åldras vackert. Ett lyckat slutresultat har sin bakgrund i en väl genomförd samverkan, i tillvaratagandet av tidigare vunna kunskaper och en excellent genomförd byggprocess.”

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]