Illustration: Strategisk Arkitektur
Publicerat 20 december, 2016

Galären navigerar Kronan i hamn

Fastighetsbolaget Galären har tecknat ett samverkansavtal med Luleå kommun där man gemensamt ska utveckla av det nya stadsdelscentrumet Kronan.

Detaljplanearbetet för Kronanområdet i Luleå pågår för fullt. Målet är att skapa en attraktiv och hållbar stadsdel med stadsmässig karaktär. Området ska ha karaktären av en ”naturstad” med kopplingar till omgivande natur- och friluftsområden. Kronanområdet är samtidigt Luleås största utvecklingsområde på bostadsfronten.

[ Annons ]

I och med det nya samverkansavtalet med Luleå kommun spelar Galären en central roll i själva planeringsarbetet.

– Vi medverkar med den kunskap vi har om att utveckla staden. Vi jobbar inte bara med att utveckla våra egna byggnader, utan vi har exempelvis bekostat satsningar på gatumark för att skapa liv mellan husen, säger Gunnar Tåhlin, VD Galären.

Till projektet har Galären knutit till sig Luleåbaserade Tirsén & Aili Arkitekter och Utopia Arkitekter från Stockholm. I nulägen är rör det sig om ett rent kunskapssamarbete, men det står inskrivet i målsättningen att Galären ska komma att erhålla marktilldelning i Kronans centrum.  I det skedet kommer Tirsén & Aili och Utopia att svara för utformning av Galärens projekt.

Det har tidigare från olika håll påtalats att det varit svårt att får byggentreprenörer som är villiga att sätta spaden i marken i den norra delen av landet. Men Gunnar Tåhlin menar att det har vänt.

– Nu ser det mycket ljusare ut. Skanska har återetablerat sig i Luleå. Och flera nya aktörer har etablerat sig här. Men det är mycket som ska byggas så det kommer att behövas fler, säger Gunnar Tåhlin.

Totalt planerar Luleå kommun för 10 000 nya Luleåbor inom de närmaste åren.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]