[ Annons ]

Idag påbörjas bygget av 45 nya bostäder i centrala Luleå. Bostäderna byggs i två nya bostadshus intill Stadshuset. Projektet är kostnadsberäknat till 70 miljoner kronor och beräknas vara klart senhösten 2012.
Publicerat 24 maj, 2011

Galären bygger 45 nya lägenheter i Luleå

Idag påbörjas bygget av 45 nya bostäder i centrala Luleå. Bostäderna byggs i två nya bostadshus intill Stadshuset. Projektet är kostnadsberäknat till 70 miljoner kronor och beräknas vara klart senhösten 2012.

De 45 lägenheterna kommer fördelas på två huskroppar – ett fyravåningshus mot Köpmangatan och ett separat gårdshus i två våningar.  Allmänt för byggnationerna är att de är tänkta att svara både mot dagens och morgondagens krav och förväntningar. Bland annat har nyproduktionen GreenBuilding-profil och vattenförbrukningen kommer att mätas separat för varje enskild lägenhet.

[ Annons ]

– Från kommunens sida ser vi det här projektet som startskottet för vår vision om 10 000 nya Luleåbor. Vi har stor bostadsbrist men det här projektet symboliserar att vi tänker bygga bort den för att alla som vill ska kunna bosätta sig i Luleå, säger kommunalrådet Karl Petersen.

I slutet av maj påbörjas arbetet med att röja tomten samt att riva garagelängan mot det röda tegelhuset, på Stationsgatan 27. Markarbetena påbörjas sedan direkt. Byggandet av husen kommer att ske under cirka ett år. Därefter återstår arbete invändigt under ytterligare sex månader. Vi hoppas kunna vara klara sent under hösten 2012.

– Det här är en viktig satsning på nya bostäder i centrala Luleå.  Projektet återskapar ett helgjutet kvarter med en attraktiv och trevlig bostadsmiljö, där ambitionen är mycket hög både vad gäller arkitektonisk utformning och långsiktig hållbarhet ur miljösynpunkt, säger kommunalrådet Yvonne Stålnacke.

 

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]