Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 1)
Publicerat 9 januari, 2018

”Gå inte längre än övriga EU med regler för ränteavdrag”

Det är obegripligt om Sverige går längre än vad EU-direktivet föreskriver. I ett debattinlägg i Dagens industri varnar revisorn Ingemar Rindstig för följderna av Finansdepartementets förslag om begränsning av ränteavdrag.

Om ett år ska EU-direktivet begränsning av avdrag för externt betalda räntor i affärsverksamhet vara infört i svensk lagstiftning.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 3)

”De nya reglerna kommer att med säkerhet medföra högre hyror, mindre hyreshusbyggande, högre byggkostnader och mindre möjlighet att bra renovera och underhålla hyreshusen.”

Det skriver Ingemar Rindstig, auktoriserad revisor, Ernst & Young, i ett debattinlägg på Dagens Industri. Där menar han att det förslag till svensk lagstiftning som Finansdepartementet utformade i somras går långt utöver EU-direktivet.

Ingemar Rindstig anser att effekterna istället borde minskas genom att använda alla tillåtna undantag. Det planerar men exempelvis att göra i Tyskland.

Han skriver vidare: ”EU-direktiv på områden som har med internationell handel och kapitalrörelser att göra borde tillämpas lika i alla EU-länder. Om vi vill ha internationellt kapital till Sverige är det förödande att vi har andra regler än EU-direktivet.”

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 4)
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 5)
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]