[ Annons ]

Sienapriset har delats ut till bästa utemiljö sedan 1987, från torg till nationalparker. I år är det fyra parker som är nominerade.
Publicerat 15 oktober, 2014

Fyra tävlar om Sienapriset

Sienapriset har delats ut till bästa utemiljö sedan 1987, från torg till nationalparker. I år är det fyra parker som är nominerade.

De fyra nominerade parkerna finns i Skellefteå, Stockholm och Norrköping – alla med helt olika karaktärer. Gemensamt för dem är att de har tydliga koncept och att den övergripande idén tydligt har slagit igenom, menar juryn för Sienapriset.

[ Annons ]

Skellefteå stadspark: Klassisk finpark med nutida uttryck. I den har gedigna material och skicklig materialbehandling utnyttjats i en samtidigt modern och tidlös gestaltning.
Juryn: ”Omdaningen har varit en komplex uppgift. Ambitionen har varit hög och man har inte bara lyckats lyfta parkens kvaliteter utan också åstadkommit en förädling av stadsparken i sin totala förnyelse. Förnyelsen av Skellefteå stadspark är en storsatsning på stadens finrum.” Landskapsarkitekt är Ulf Nordfjell (LAR/MSA) på Ramböll, beställare Skellefteå stad.

Brovaktarparken, Stockholm: ”Zick-zack-mönstret ger parken en gestaltning som kan ta hand om trafikmiljöns skala och förena den kompromisslöst med funktionella krav på tillgänglighet till en karaktärsfull helhet. Det är landskapsarkitektur som närmar sig landskapskonst i sin ambition att dra nytta av trafikmiljöns ’icke-plats’ för att gestalta den urbana miljön.”? Landskapsarkitekt är Nod Combine, beställare Exploateringskontoret vid Stockholms stad.

Strömparken, Norrköping: ”Norrköpingsborna har fått ett nytt sätt att röra sig längs Strömmen, med många möjligheter att stanna upp, sitta ner, leka, känna på vattnet, upptäcka och se fiskens vandring på nära håll. Strömparken lägger stor vikt på barnperspektivet. Det är en plats för lek och lärande, där fiskvägen i form av bäcken är en integrerad del i barnens lekmiljö.”
Landskapsarkitekt är Johanna Grander, beställare Norrköpings kommun.

Perennparken, Stockholm: ”Den centrala parken har blivit en ny mötesplats för de boende och anläggningen ger uttryck för omsorg och trevnad”, skriver juryn. ”Parken imponerar med sina perenner i överflöd som likt en stiliserad äng skiftar i färg och form över årstiderna. Den har blivit ett utflyktsmål för övriga stadsbor och trädgårdsintresserade från hela landet. Skärholmens Perennpark visar hur en medveten och väl genomförd storsatsning på utemiljön genom växter och upplevelserika mötesplatser kan ge ett område en ny identitet och en förändrad social situation.” Landskapsarkitekt är Piet Oudolf, beställare Svenska Bostäder.

Juryn 2014 består av Sabina Richter, Per Andersson, Kerstin Fogelberg, utsedda av Sveriges Arkitekters Akademi för landskapsarkitektur, samt Jan Lang och Erik Simonsen, Starka Betongindustrier.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]