[ Annons ]

Publicerat 2 mars, 2011

”Fusket är utbrett”

Relinade avloppsrör har fungerat bra. Hittills. Nu varnar insatta i branschen för fusket som kan orsaka kostsamma vattenskador.

Det fuskas systematiskt inom reliningbranschen. Det menar ett flertal personer med stor bransch­erfarenhet.

[ Annons ]

– Man utlovar ett hundra procent tätt system. Men på många ställen är det ingen plast alls. Att man inte gör något åt detta, trots att vi påtalat bristerna, tycker jag är snudd på brottsligt, säger en källa.

Tidigare har Fastighetstidningen skrivit om den första delrapporten i relining­utredningen som visar på positiva erfarenheter av renoveringsmetoden. Men det förutsätter ett oklanderligt utfört hantverk. Och här brister det. Detta enligt flera väl insatta som Fastighets­tidningen talat med. De  har önskat vara anonyma eftersom deras berättelser troligen skulle inverka negativt på framtida karriärmöjligheter.

De är alla tydliga med att de ser relining som en väl fungerande metod, men att de högt uppskruvade vinstkraven gör att de anställda tvingas lämna efter sig rör med stora brister. Fusket är enligt dem i det närmaste sanktionerat på ledningsnivå. Men tack vare att gjutjärnsrören i sig har så god hållbarhet kommer problemen att märkas först om 15–20 år – när garantitiderna passerats.

– Detta var ett allmänt samtalsämne, alla visste om bristerna. Trots att det påtalades för chefer och ägare gjordes det inget för att lösa problemen, säger ”Bengt”.

Enligt våra källor återfinns bristerna främst i böjar och skarvar. Just där det är som svårast att upptäcka att det saknas plastbeläggning. Bristerna syns inte på de filmer företagen visar kunderna, eftersom man filmar enbart från ett håll.  De erfarna hantverkarna menar att får de bara tid och rätt verktyg, så går det att åtgärda bristerna och få ett helt tätt rör. För att relining ska fungera krävs det kunniga konsulter som kan göra skarpa upphandlingsunderlag och riktiga besiktningar, menar de.

Asbjörn Austlid, vd Proline, som här uttalar sig i egenskap av ordförande i Brif (Branschföreningen Relining i Fastigheter) känner inte igen kritiken.

– Enligt min mening ska alltid kvalitet gå före kvantitet. Däremot kan det vara en strategi för nya aktörer att sänka sina priser för att komma in på marknaden. Ifall detta skulle leda till pressade utförandetider och sämre kvalitet är det olyckligt och drabbar hela branschen.

Han menar att det är viktigt att beställaren ställer krav på sin reliningentreprenör, som exempelvis att arbetet skall utföras av egen och utbildad personal.

– Inom Brif har vi tagit beslut om att införa ett kontrollprogram, där SP Sveriges tekniska forsknings­institut, årligen gör en kvalitetskontroll av föreningens företag, säger Asbjörn Austlid.

Reliningutredningen väntas bli klar i mars i år.

Att det inte gick att få helt tätt på den tid vi hade på oss var ett allmänt samtalsämne på firman. Alla visste om det. Att företaget kunde visa upp en massa nöjda kunder som referens var frustrerande när man visste att resultatet inte var fullgott.”
”Åke”, tröttnade på slarvet, nu produktionsledare i annan firma

 

Detta är sällan något man ser eftersom man bara filmar från ett håll. Men om man vänder kameran 180 grader så kan jag garantera att man hittar fel på många ställen.”
”Sven”,  med mer än tio års erfarenhet som anställd i reliningföretag

 

Det var bara när kunden i förväg sagt att de skulle ta ut rörprover som de sa till om att vi verkligen skulle vara noga. Priskriget gjorde att marginalerna var små för att kunna räkna hem en vinst, därmed fanns det inte tillräckligt med tid för att klara ett fullgott jobb.
”Bengt”, tidigare projektledare hos ett reliningföretag

 

En gång höll jag på att laga flera hål där det läckte in grundvatten i ett rör. ´Strunt i det, vi har inte tid´, sa chefen. De fixade ett stopp i röret och filmade på andra sidan. Det var vad kunden fick se.”
”Per”, anställd i ett reliningföretag

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]