[ Annons ]

Ingela Lindh, ordförande Fastighetsägarna Sverige. Foto: Magnus Glans
Publicerat 11 april, 2023

Fungerande förhandling – ett måste för hyresrätten

I dessa oroliga tider ökar intresset och relevansen för hyresrätten. Därför menar Ingela Lindh att det är avgörande att parterna på bostadsmarknaden nu tar ansvar för en fungerande gemensam förhandlingsmodell.

Vi lever i en sällsynt turbulent period. Många talar om den perfekta stormen. Vi kan alla se effekterna i stigande priser på sådant som drabbar hushållen direkt, som el och livsmedel. Det ger även oss i fastighetsbranschen kraftigt ökade kostnader för uppvärmning och byggande. Olika politiska förslag läggs fram om vad vi som individer och näringsliv borde göra. Klart är att det är svårt att veta vad som är det klokaste beslutet för framtiden. Men lika klart är att vi alla behöver förutsägbarhet.

De oroliga tiderna har inneburit att intresset för att bo i hyresrätt ökar. Och inte undra på det. Hyresrätten ger ett bekvämt boende där en stor del av det som boende i villa och bostadsrätt behöver sköta själva ingår. Hyresgäster är skyddade mot plötsliga räntehöjningar, behöver inte dagligen tänka på vad uppvärmningen kostar eller hur mycket underhållskostnaden stigit.

[ Annons ]

För fastighetsägare, såväl privata som allmännyttiga, är dessa frågor tvärtom helt avgörande. Därför var förväntningarna höga när vi kom överens med både Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta om vad som ska styra hyresutvecklingen. Modellen var lättförståelig. Fem faktorer: taxor, förvaltnings- och underhållskostnader, räntor, BNP och konsumentprisindex skulle ligga till grund för hyresutvecklingen. För att öka stabiliteten skulle dessutom förhandlingarna utgå från ett flerårigt snitt.

Trots den nya modellen blev det snabbt tydligt att parterna stod mycket långt ifrån varandra. Den genomsnittliga höjningen låg i början på mars på cirka fyra procent, långt under vad som krävs för att kompensera för stigande drift- och underhållskostnader.

Trots den nya modellen blev det snabbt tydligt att parterna stod mycket långt ifrån varandra.

I likhet med under coronapandemin har det hävdats att det är rimligt att fastighetsbranschen tar ansvar och står tillbaka i kärva ekonomiska tider. Och visst är det så att vi är en bransch som alltid är beredda att ta ansvar, som strävar efter bästa möjliga relation med våra hyresgäster. Men samtidigt måste vi ha rimliga förutsättningar för vad som är en affärsverksamhet. Kommer vi inte att kunna få täckning för ökande kostnader försvinner intresset att investera i och förvalta hyresbostäder. Det är en utveckling vi redan är inne i, men låt oss inte förvärra den ytterligare. Det är endast med en rimlig hyresutveckling som vi kan ta vår del av samhällsansvaret och erbjuda hyresgäster ett bra boende.

Den utvärdering som nu genomförs av modellen kommer därför ha stor betydelse för hyresrättens framtid. Om vi ska kunna ha väl underhållna hyresrätter och öka investeringarna behöver modellen fungera väl i praktiken. Där är vi inte idag. Och där har parterna på bostadsmarknaden ett stort ansvar för att ta oss dit.

Vi behöver en gemensam förhandlingsmodell som är transparent, tydlig och som ger en förutsägbar och skälig hyresutveckling över tid. Det krävs för att säkra hyresrättens attraktivitet och framtid.

För att ändå avsluta med några ljusglimtar. Arbetsmarknaden har hittills stått emot konjunkturen förvånansvärt väl. Företagen ser inte lika pessimistiskt på konjunkturen som tidigare. Så även om det finns många orosmoln behöver vårt fokus vara, som under den värsta delen av coronapandemin på att hålla i och hålla ut. Vi vet inte när det vänder, men det kommer att vända.

Ingela Lindh,
ordförande Fastighetsägarna Sverige

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]