Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.
Publicerat 6 februari, 2017

Fungerande bomarknad botar stora utmaningar

Att bara skrapa på ytan för att förbättra bostadsmarknaden räcker inte för att lösa huvudproblemet – att skapa fler bostäder. Nu krävs stora reformer. Det skriver Fastighetsägarna Sveriges vd, Reinhold Lennebo.

Valet i september 2018 kan så här i början av 2017 kännas långt borta, men redan nu börjar vi märka att den politiska temperaturen höjts. De politiska testballongerna blir fler i takt med att valplattformarna ska sättas, en grannlaga utmaning när frågan om vad fått sällskap av med vem.

[ Annons ]

I de mätningar som görs rankas invandring och integration bland de viktigaste frågorna tillsammans med de traditionella välfärdsfrågorna vård och skola. Därefter kommer jobb, ekonomi, miljö och äldreomsorg. Ytterligare längre ned pensioner. Först därefter boende.

För trots alla de problem som bostadsmarknaden dras med, som bostadsbrist, trångboddhet, svarthandel med hyreskontrakt och otillräckliga investeringar i nya bostäder, så har de allra flesta trots allt någonstans att bo. Därför prioriteras inte bostadsmarknaden som en av våra största samhällsutmaningar. Däremot blir det allt tydligare att reformer på bostadsmarknaden skulle bidra till att lösa flera av de högre prioriterade samhällsutmaningarna.

Ta som ett exempel invandring och integration. När nyanlända och unga vuxna inte kan hitta någonstans att bo resulterar det bland annat i trångboddhet, svarthandel med hyreskontrakt och en illegal andrahandsuthyrning av hyresrätter. Hur ska den som inte kommer in på bostadsmarknaden komma in i samhället i övrigt?

Eller ta jobben. Urbanisering, digitalisering och ökade servicebehov skapar arbetstillfällen. Men hur ska den som saknar bostad där jobb och utbildning finns göra sig gällande på arbetsmarknaden? Hur ska den som inte ens har ett hem med plats att i lugn och ro göra sina läxor klara sin skola och skapa en ljus framtid för sig själv?

Detsamma gäller vården, skolan och äldreomsorgen. Här gör bostadsbristen tillsammans med den tröga bostadsmarknaden det allt svårare att rekrytera personal. Och när integrationen fungerat illa, när enskilda inte kunnat tillgodogöra sig utbildning som erbjuds och sett hur avståndet till arbetsmarknaden ökat, hur ska då välfärdens rekryteringsbehov mötas och samhällets resurser för att finansiera densamma räcka?

Långsiktiga och hållbara lösningar uteblir till förmån för duttande och symboliska konflikter kring småfrågor

Så även om bostadsmarknaden inte återfinns bland väljarnas allra högst prioriterade frågor är den i stor utsträckning svaret på många av våra största samhällsutmaningar. Likväl händer så lite. Långsiktiga och hållbara lösningar uteblir till förmån för duttande och symboliska konflikter kring småfrågor. Som medborgare har vi rätt att kräva mer.

Till detta kan läggas att fastighetsbranschen under 2017 kommer att möta politiska förslag inom skatteområdet som drar i motsatt riktning och försvåra för utveckling och förvaltning av både bostäder och lokaler. Vår bransch vill medverka till lösningar på bostadsfrågorna för att gynna tillväxt, utveckling, integration och hållbar utveckling. Då måste också politikerna inse att det krävs rimliga förutsättningar för fortsatt investeringsvilja.

Friare regler för utbyggnad av befintliga byggnader, ändrade bullerregler och andra förändringar kan var för sig vara bra, men de löser inte huvudproblemet – att skapa fler bostäder. De politiska partierna måste ta steget från justeringar på mikronivå till att koncentrera sig på reformer för att skapa en långsiktigt välfungerande bostadsmarknad. Det saknas ju inte konstruktiva förslag på området.

Reinhold Lennebo

vd, Fastighetsägarna Sverige 

Reinhold x3

En ny verklighet

Trump, Brexit, (M) och (SD) och så vidare – ny politisk verklighet och det behövs nya kartor!

Hyressättning

SABO-arbetsgrupp om ny hyressättning. Det behövs verkligen!

2:a hand

Apropå temat. Även jag har hyrt ut i 2:a hand – 1976. Det slutade inge’ bra…

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]