Publicerat 23 juni, 2020

Fulltecknad emission i Alm Equitys Svenska Nyttobostäder

Alm Equity meddelar att emissionen i Svenska Nyttobostäder är fulltecknad via villkorade teckningsförbindelser. Tidigare har teckningsförbindelser på 93 procent mottagits och det har nu utökats med ytterligare 7 procent.

Det innebär att aktier för totalt 2,1 miljarder kronor väntas tecknas.

"Ambitionen kvarstår att notera bolaget under andra halvåret 2020", skriver Alm Equity som kommer att äga cirka 64 procent av stamaktierna i det noterade bolaget.

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar ALM Equitys färdigställda förvaltningsbostadsfastigheter.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]