[ Annons ]

Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att en fastighetsägare har rätt att ta ut moms även för korta uthyrningar till så kallade pop up-butiker. Ett välkommet beslut, anser Fastighetsägarna som nu tar fram ett standardavtal för just pop up-uthyrningar.
Publicerat 11 november, 2015

Fritt fram för moms på popup-uthyrningar

Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att en fastighetsägare har rätt att ta ut moms även för korta uthyrningar till så kallade pop up-butiker. Ett välkommet beslut, anser Fastighetsägarna som nu tar fram ett standardavtal för just pop up-uthyrningar.

Högsta förvaltningsdomstolen har i två nya domar slagit fast att affärsidén med korta uthyrningar av butikslokaler för så kallade pop up-butiker fallar inom ramarna för vad fastighetsägaren får ta ut moms för.

[ Annons ]

Skattereglerna ställer nämligen kravet att en fastighet ska användas ”stadigvarande” i en verksamhet som medför skattskyldighet och att fastighetsägarens avsikt ska vara att kontinuerligt under en längre tid hyra ut fastigheten för användning i sådan verksamhet. Skatterättsnämnden fann att den angivna affärsidén, konceptet, med pop up-butiker var förenligt med detta.

I den ena lokalen planerade fastighetsbolaget att hyra ut lokalen för användning som pop up-butik. Avsikten var att lokalen skulle hyras ut upprepade gånger med en avtalad hyrestid på 10-30 dagar. På sikt skulle lokalen kunna komma att återgå till att användas för uthyrningar med längre avtalstid. Potentiella hyresgäster var endast företag som bedriver verksamhet som medför skattskyldighet.

Den andra lokalen låg i ett nybyggt köpcentrum. Bolagets avsikt var att hyra ut lokalen för användning som pop up-butik med en avtalad hyrestid om en månad. Bolaget avsåg att efter hyrestidens slut hyra ut butikslokalen på nytt till företag som bedriver verksamhet som medför skattskyldighet.

De i ärendet framlagda omständigheterna var sådana att annat inte framgått än att avsikten var att kontinuerligt under en längre tid hyra ut lokalerna för användning i verksamhet som medför skattskyldighet, detta trots att respektive hyresgäst enligt hyresavtalen kommer att hyra lokalen endast under en kortare tid och att en av lokalerna inte tidigare hyrts ut. Uthyrningarna ansågs därmed ske för sådan stadigvarande användning som avses i 3 kap. 3 § andra stycket i mervärdesskattelagen.

– Högsta förvaltningsdomstolens dom innebär att det nu är ok att ”momsa” även korta kontrakt så länge avsikten fortfarande är att kontinuerligt under längre tid hyra ut lokalen till en hyresgäst som bedriver momspliktig verksamhet. En efterlängtad och välkommen dom, säger Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna Sverige.

Domen välkomnas även av Line Zandén, fastighetsjurist på Fastighetsägarna Sverige, som arbetar med att ta fram ett standardavtal för korta upplåtelser, så kallade pop up-butiker. Avtalet är tänkt att vara en mall för korta upplåtelser som gör det enkelt för båda parter att ingå i den här typen av avtalsförhållande.

– Just risken att lokalen inte längre omfattas av den frivilliga skattskyldigheten har vi tidigare identifierat som ett stort hinder för en mer utsträckt användning av pop up-avtal. Därför är det utmärkt att den här domen kommit. Tillfälliga upplåtelser av den här typen möjliggör ökad flexibilitet och mer effektivt utnyttjande av lokalbeståndet, säger Line Zandén.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]