[ Annons ]

Publicerat 23 juni, 2020

Fritt fram att energiåtervinna

Enligt ett pressmeddelande från företaget Ecoclime kan kommunala VA-bolag inte längre förhindra fastighetsägare från att återvinna värmeenergi i spillvatten.

Nu kan fastighetsägare inte längre åläggas högre VA-kostnader vid energiåtervinning från avloppsvatten. Detta enligt företaget Ecolime som i ett pressmeddelande säger att bolagets dotterbolag Evertherm sent under måndagskvällen kontaktats av av representanter för ett bygg- och fastighetsägarnätverk i Umeå. Budskapet var att Kommunförbundets jurister via det kommunägda VA-och miljöbolaget VAKIN nu ger klartecken till fastighetsägare som planerar att installera Evertherms systemlösning för  spillvattenvärmeåtervinning.

– Vi är glada över beskedet; det är orimligt att kommunala aktörer ska sätta käppar i hjulet för energi- och kostnadseffektiva åtgärder som bidrar till att Sverige ska klara de nationella och globala klimatmålen, säger Lennart Olofsson, vd Ecoclime.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]