Foto: Shutterstock
Publicerat 18 december, 2019

Fritt fram att använda Göteborgs geodata

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg släpper delar av sina geodata fria. Det skapar bland annat förutsättningar för effektiviseringar i bygglovsprocesser.

Tillgång till data om planbestämmelser, restriktioner, kommunikationer, ledningsdragningar och liknande är enormt viktiga i stadbyggnadsprocessen. Men ofta har de bara funnits tillgängliga på papper och kanske fax. Nu blir grundläggande geodata – som Göteborgs stad tar fram för det interna arbetet med till exempel stadsplanering, bygglov, infrastrukturprojekt, drift- och underhåll – fria att ladda ned.

[ Annons ]

Att ha öppna geodata data ligger i linje med EU:s ”Open Data Directive” samt EU-direktivet Inspire och liknande initiativ förväntas öka i hela EU.

– Vi vill att medborgarna ska uppleva bättre service och få ökad insyn. Dessutom får andra aktörer möjlighet att skapa samhällsnytta genom att använda våra data i olika tjänster som kan göra vardagen enklare, till exempel i appar och webbtjänster med kartfunktioner, säger Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör i Göteborg.

Tidigare har stadsbyggnadskontoret varit bundna av att ta betalt för dessa tjänster. Den geografiska informationen som nu släpps kan användas av vem som helst, den är helt öppen och kostar ingenting att använda. Det innebär att det är fritt fram för både företag och individer att skapa helt nya tjänster och lösningar.

– Vi kommer att utveckla tjänsten och planerar att släppa flera datamängder under 2020, bland annat baskartan, adresser, höjdinformation och kanske även någon form av 3D-stadsmodell, säger Andreas Jonsson, chef för geodataavdelningen på stadsbyggnadskontoret.

I samband med detta lanseras en ny plattform för geografisk information för Göteborgs Stad. Den hittas här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]