1000 bostäder med bygglov på mellan 5-15 år väntas i Frihamnen i Göteborg med start efter årsskiftet. Ett av förslagen är att uppföra flytande, flyttbara kvarter.
Publicerat 21 september, 2015

Flytande kvarter på förslag för Frihamnen

1000 bostäder med bygglov på mellan 5-15 år väntas i Frihamnen i Göteborg med start efter årsskiftet. Ett av förslagen är att uppföra flytande, flyttbara kvarter.

Styrelsen för Älvstranden Utveckling har beslutat att satsa på temporära bostäder i Frihamnen. Senast i början av 2016 kommer de första anvisningarna att ske och målet är att på sikt färdigställa cirka 1 000 bostäder med 5-15 år långa bygglov. Styrelsen gav bolaget ett prioriterat uppdrag i april 2015 att utreda förutsättningarna för temporära bostäder inom Älvstaden. Detta ligger nu till grund för beslutet.

[ Annons ]

Ett inslag i förslaget är att ha flytande hamnkvarter. Området mellan Lundbyhamnen och Kvillepiren kan vara lämpliga för exploatering och att läget är nära entrén till Frihamnen ger god närhet till social service och kollektivtrafik. Det flytande kvarteret kan även flyttas till liknande platser vilket gör det till en flexibel lösning.

– Behovet är akut i Göteborg, säger Mattias Jonsson (S) styrelseordförande för Älvstranden Utveckling. Det tar tid att planera och bygga så medan vi inväntar permanenta lösningar i Frihamnen vill vi att göteborgarna ska kunna använda marken under tiden.

Arbetet sker i flera steg. Till att börja med kartläggs området och den första anvisningen för bostäder och verksamheter ska vara ute till årsskiftet 2015/2016. Under 2016 kommer fler områden inom Älvstaden som är lämpliga för uthyrning identifieras för att hyras ut.

– Det finns många som kan använda sig av bostäderna. Aktuella grupper skulle kunna vara studenter, flyktingar och ensamkommande flyktingbarn samt företagsbostäder. Med Frihamnens centrala läge och med alla aktiviteter i bland annat Jubileumsparken så kan detta bli startskottet på en god och levande stadsmiljö, säger Mattias Jonsson (S).

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]