[ Annons ]

De nya hyrorna för boende hos kommunägda Fristadbostäder ,Fribo, är nu klara. Enligt en uppgörelse med Hyresgästföreningen blir det höjningar från den 1 april på 3,54 procent i genomsnitt. Uppgörelsen gäller som längst till den 31 mars 2015.
Publicerat 17 februari, 2014

Fribos hyror klara fram till våren 2015

De nya hyrorna för boende hos kommunägda Fristadbostäder ,Fribo, är nu klara. Enligt en uppgörelse med Hyresgästföreningen blir det höjningar från den 1 april på 3,54 procent i genomsnitt. Uppgörelsen gäller som längst till den 31 mars 2015.

– Under rådande förutsättningar är årets höjning rimlig. Men vi kommer att bevaka att de resurser som avsatts till underhåll går till detta och att det blir en verklig ökning på sikt, säger Hyresgästföreningens förhandlare Ann-Christin Josefsson i en kommentar.

[ Annons ]

Förutom ökade kostnader för höjda kommunala taxor och borgensavgift till Borås kommun var just behovet att öka underhållet det som låg bakom Fribos krav inför förhandlingarna. Bokslutet för 2012 visar att bolaget det året gick med 2,3 miljoner kronor i förlust.

Hyresgästföreningen anser att bolaget har ett relativt fast grepp om sina kostnader men taxehöjningar är ett växande problem. Inte minst gäller det fjärrvärmen som direkt slår på uppvärmningskostnaden. Samtidigt behöver Fribos fastigheter underhållas i ökande takt.
– Risken är stor att det fortsatt kommer att krävas kraftiga hyreshöjningar för att sikt kunna klara av att möta det växande behovet. Att höja hyran är dock inte den enda vägen utan företaget måste fortsatt arbeta för att bli effektivare för att på så sätt även kunna frigöra resurser till att öka underhållet, säger Ann-Christin Josefsson.

Överenskommelsen innebär en höjning på 26 kronor per kvadratmeter och år. För en tvåa på 60 kvadratmeter innebär det att hyran i genomsnitt höjs med 131 kronor till 3 883 kronor per månad.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]