[ Annons ]

Kraftiga hyreshöjningar i Stockholms innerstad ger pengar till bostadsbidrag
Publicerat 12 juni, 2019

Friare hyror bör bekosta höjda bostadsbidrag

Med högre hyra och högre fastighetsskatt får staten in 70 miljarder som kan gå till bostadsbidrag. Det anser Finanspolitiska rådet är modellen för att få en fungerande bostadsmarknad.

Finanspolitiska rådet är en  myndighet med uppgift är att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. I en rapport som publiceras idag har de sex ledamöterna kommit fram till att det bästa sättet för att förbättra bostadsmarknaden är en friare hyressättning, höjda skatter på fastigheter och bostadsrätter. Det skulle ge staten 70 miljarder efter avdrag för ökade bostadsbidrag och bostadstillägg. Intäkterna kan sedan användas för att kompensera hushållen och vidta åtgärder för en önskad fördelningsprofil.

[ Annons ]

Rådet efterlyser en hyresmodell lik den som finns i Finland med en oreglerad hyra kombinerad med ett visst skydd för sittande hyresgäster. Hyresvärdar och hyresgäster ska ha frihet att avtala om hyresnivå, ändringar av hyran under avtalsperioden, avtals­period och förlängning. Samtidigt bör hyresgästerna skyddas i lag mot oskäliga uppsägningar och oskäliga avtalsvillkor för att ha ett fullgott besittningsskydd.

Enligt deras beräkningar skulle 90 procent av alla hyresgäster i landet få högre hyra och förstås drabba de som bor i Stockholm mest. På Östermalm räknar de med att hyran fördubblas. Hyreshöjningarna skulle ge fastighetsägarna 27 miljarder extra, men här vill Finanspolitiska rådet att bara 5 miljarder stannar kvar hos värdarna, resten ska gå till staten för olika fördelningspolitiska åtgärder, i första hand riktade bostadsbidrag och bostadstillägg.

Även bostadsrättsinnehavare och husägare ska bidra med att fastighetskatten på småhus och ägarlägenheter höjs till 1,2 procent och att taket för fastighetsskatten tas bort. Dagens räntebeläggning av uppskjuten kapitalvinst slopas också.

Alla dessa förändringar menar man leder till en mer rättvis bostadsmarknad som inte gynnar någon av boendeformerna och den offentliga sektorn får 70 miljarder kronor att använda till fördelningspolitik som kompenserar för de med svagast ekonomi.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]