Det finns en stark framtidstro i fastighetssektorn. Bara två procent av landets fastighetsägare är missnöjda med lönsamheten. Samtidigt har fastighetsägarnas syn på Sveriges konjunkturutveckling mörknat. Knappt 50 procent räknar med att konjunkturen ska försvagas det kommande året. Det framkommer i Fastighetsägarnas Sverigebarometer.
Publicerat 19 december, 2011

Framtidstron är stark i fastighetssektorn

Det finns en stark framtidstro i fastighetssektorn. Bara två procent av landets fastighetsägare är missnöjda med lönsamheten. Samtidigt har fastighetsägarnas syn på Sveriges konjunkturutveckling mörknat. Knappt 50 procent räknar med att konjunkturen ska försvagas det kommande året. Det framkommer i Fastighetsägarnas Sverigebarometer.

Av Sveriges fastighetsägare uppger 85 procent att vakansgraden har varit stabil eller minskat sedan juni. Hyresutveckling har varit bra, i synnerhet i storstäderna där cirka 50 procent uppger att kontorshyrorna ökat.

[ Annons ]

90 procent av fastighetsägarna uppger att fastighetspriserna varit stabila eller ökat sedan juni. I Göteborg uppger dock 20 procent av fastighetsägarna att priserna på kontorsfastigheter har minskat sedan juni. Motsvarande siffra för Malmö och Stockholm är 17 respektive tre procent.

Samtidigt har fastighetsägarnas syn på Sveriges konjunkturutveckling mörknat. Knappt 50 procent räknar med att konjunkturen ska försvagas det kommande året. I juni var bara tolv procent av den uppfattningen. Fastighetsägarna i Stockholm och Malmö är mer pessimistiska än i Göteborg och övriga landet.

Trots ökad pessimism avseende landets ekonomi är förväntningarna på fastighetsbranschen relativt optimistiska. 85 procent av fastighetsägarna räknar med stabila eller sjunkande vakanser. Endast tre procent av fastighetsägarna tror att kontorshyrorna kommer att vara lägre om ett år än i dag.

Fastighetspriserna spås generellt ligga på samma nivå som i dag eller till och med något högre. I Göteborg är det endast tio procent som räknar med lägre priser på kontorsfastigheter. Motsvarande siffra i övriga landet är cirka 20 procent.

Tio procent räknar med att lönsamheten försämras under det kommande året. 76 procent av fastighetsägarna i Stockholm räknar med att göra en eller flera större fastighetsköp under året. Snittet i landet är 54 procent. Endast två procent räknar med att behöva minska sin personalstyrka.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]