Framtidssäkra effektbehovet i din fastighet

Från Stockholmsmässan Allt fler byggnader kommer att bli lokala energiproducenter. Att framtidssäkra fastighetens effektbehov är en viktig fråga inom fastighetsförvaltning. Fastighetsägarens nya roll som prosument skapar behov av helt nya produkter och tjänster vilket också ställer nya krav på kunskap avseende teknik, tillämpningar, erfarenheter och inte minst regelverk.


Med konferensen Framtidsspaning Fastighetsenergi skapar vi ett forum med hög kunskapsnivå riktat till verksamma inom fastighetsbranschen. Konferensen sätter fokus på fastigheter som både använder och producerar energi. En nyckelkomponent är att styra fastigheternas och verksamheternas energianvändning för att minska effektbehovet. Prissättning av energi baseras mer och mer på effekt och mindre på den faktiska energianvändningen. Konferensen erbjuder ett stort utbud av möjligheter och nya tankesätt för att utveckla väl fungerande och energieffektiva byggnader.

Hans Söderström, projektledare på branschavdelningen hos Installatörsföretagen, vet mer om vad heldagskonferensen kommer att erbjuda.

– Det känns angeläget att fler, och kanske då framför allt små och mellanstora fastighetsägare, får ta del av hur man på ett effektivt sätt kan producera och lagra energi lokalt, och på så sätt själv få kontroll över effekttopparna och minska energikostnaderna.

Hans Söderström

Hur nära i tiden ligger det här?
– Alla delar finns redan i dag, men på den här konferensen tar vi ett lite större grepp om alla delar. Vi ger exempel på smarta lösningar och vilka möjligheter som finns. Exempelvis kan man energisamarbeta inom samma kvarter, och i en nära framtid spår vi att nya byggnader redan från början kommer att ha solcellsmaterial på fasader och tak.

Vilka utmaningar finns när det gäller denna nya energiteknik?
– Det som fortfarande återstår att lösa är hur man lagrar energi under längre tidsperioder, något som fortfarande är på forskningsstadiet. Här finns stor utvecklingspotential!

Om Framtidsspaning Fastighetsenergi
Konferensens program vänder sig till dig som vill ha moderna, mer energieffektiva byggnader med lägre driftskostnader. Med dig får du kunskap om, och förståelse för, strategiska beslut kring energi, effekt och egen energiproduktion. Du får konkreta tips, idéer och erfarenheter som direkt kan omsättas i ditt fastighetsbestånd, samt en god inblick i den teknikutveckling som står för dörren. Dessutom får du information om de regelverk som gäller eller kan komma gälla kring ämnet.

Parallellt med konferensen har du möjlighet att träffa företag som erbjuder tjänster eller produkter som har bäring på byggnadsintegrerad energiproduktion och energisystem.

När:   Tisdag 22 oktober 2019 kl. 08.00-18.00

Var:   Folkungagatan 90 i Stockholm

Pris:    Just nu 4350kr under hela augusti (ordinarie 4750kr) inkl. lunch och mingel.

Läs mer och anmäl dig här.

Sponsrat innehåll från Stockholmsmässan
Annons