[ Annons ]

Publicerat 19 januari, 2016

Framtidskoncernen vill hjälpa familjer med osäkra boenden

På fastighetskoncernen Framtiden i Göteborg genomför man nu en speciell satsning på barn som bor osäkert. Ur allmännyttans bestånd har koncernen valt ut 500 lägenheter som efter att de blir lediga ska erbjudas familjer med osäkra boendeförhållanden.

Många barn i Göteborg växer i dag upp i miljöer som liknar hotell eller vandrarhem och flyttar runt mellan olika osäkra boendelösningar som korta andrahandsavtal, kontraktslöst boende eller som inneboende.

[ Annons ]

I många fall innebär detta en svår trångboddhet.

Framtidenkoncernen har därför valt att genomföra en särskild satsning på barnfamiljer som bor osäkert. Den tvååriga satsningen ligger ute på förmedlingstjänsten Boplats och lägenheterna kan sökas på vanligt sätt.

Det handlar om 500 lägenheter ur hela allmännyttans bestånd (där ingår Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder) och är en del av de åtgärder som föreslås i en särskild strategi för nyanlända flyktingar som godkändes av Göteborgs kommun i oktober 2014.

Nu har satsningen breddats till att gälla alla barnfamiljer som uppfyller kraven.

– Lägenheterna erbjuds efterhand som de blir lediga till just denna kategori av sökande på samma sätt som vid våra tidigare specialsatsningar, säger Ulrika Stenson, kommunikations- och utvecklingschef på Framtiden.

Fakta: Kriterier för att få hyra

För att kunna hyra en lägenhet för barnfamiljer som saknar ordnat boende krävs att:

  • Du är registrerad på Boplats.
  • Du har barn under 18 år då intresseanmälan för en lägenhet lämnas.
  • Du och barnet är folkbordförda på samma adress i Göteborgs kommun.
  • Du saknar ordnat boende, det vill säga har inte något förstahandskontrakt på hyresrätt och äger inte något boende.
  • Du uppfyller de krav fastighetsägaren angivit (t ex inkomst) samt övriga villkor som ställts för den enskilda lägenheten.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]