[ Annons ]

Clas Olsson, generaldirektör för Ekonomistyrningsverket. Foto: Johan Bergmark
Publicerat 15 november, 2021

”Framtidens kontor måste främja innovation”

Pandemin har lett till att staten har fått omvärdera platsens betydelse för att få jobbet gjort. Det ställer nya krav på fastighetsägarna och på lokalernas utformning. Det menar Clas Olsson, gd på Ekonomistyrningsverket, medlem i referensgruppen för Samverket som vill att statliga myndigheter ska börja dela på utrymmet.
  

På en genomsnittlig myndighet jobbade cirka åtta av tio anställda hemifrån (under första halvåret i år). Har pandemin inneburit ett avgörande skifte för hur och var arbetet sker?

– Det finns myndigheter som har direktkontakt med medborgarna, som Polisen och Arbetsförmedlingen. Men en stor del av myndigheternas arbete består av handläggning och det arbetet kommer inte att ske på samma plats eller på samma sätt som tidigare. Om jag generaliserar verkar många ”kontorsmyndigheter” fastna för en modell med omkring hälften hemmajobb och andra halvan på kontoret.

[ Annons ]

Du sitter med i referensgruppen för pilotprojektet Samverket, som är ett samarbete mellan Vinnova och Vasakronan, och som bygger på idén om coworking för den statliga sektorn. Varför är det en bra idé?

–Jag har länge tyckt att det finns en potential för att utnyttja myndigheters lokaler mer resurseffektivt. Det finns till exempel myndigheter som har medarbetare som ofta reser till Stockholm och kan behöva ett ställe att vara på mellan sina möten. Det finns mindre myndigheter som skulle tjäna på att dela lokaler med varandra. Gemensamma lokaler kan också främja innovationer och samarbeten över myndighetsgränserna. Det finns lite olika aspekter på det här.

Samverket ska öppna dörrarna den 1 november i Vasakronans lokaler på Mäster Samuelsgatan i Stockholm och i centrala Östersund. Tanken är att alla statliga myndigheter som blir medlemmar ska kunna nyttja lokaler och faciliteter. Vilka ser du som de största utmaningarna för att få det att fungera?

– Tanken med ett pilotprojekt är just att ta reda på vilka knäckfrågor som dyker upp. En viktig aspekt är förstås säkerheten när flera olika myndigheter ska samsas om samma nätverk och lokaler.

Vilka krav ställer coworking på fastighetsägare och på framtidens lokaler?

– I dag är det allt färre myndigheter som sitter centralt i Stockholm. Priserna har blivit så höga att det inte ryms inom vår budget. Det är möjligt att trenden med coworking och mindre kontorsytor kan pressa ner priserna igen, Fastighetsägare behöver förstås vara lyhörda för hyresgästernas behov. Det blir sannolikt viktigare hur kontorslokalerna ser ut, till exempel behöver möteslokaler främja kreativitet och nytänkande. Pandemin har på vissa sätt fått oss att uppvärdera det fysiska mötet. Därför måste framtidens kontor vara ett ställe dit vi faktiskt vill gå och tänka nytt tillsammans.

Ekonomistyrningsverket sitter ju centralt på Drottninggatan. Hur påverkas ni av den rådande trenden med hemarbete och coworking?

– Strax innan pandemin minskade vi våra lokaler med 20–30 procent i och med att vi byggde om till ett aktivitetsbaserat kontor. I dag har inga medarbetare en fast plats, även om varje avdelning har egen hemvist. För oss är det en förutsättning att medarbetare fortsätter att delvis jobba hemma.

Om 25 år kommer fysiska myndigheter som vi medborgare kunde besöka vara ett minne blott?

– Det kommer nog att variera mellan olika myndigheter, men man kan göra en jämförelse med hur det har blivit med bankkontoret Det är inte längre ett ställe dit man går, utan en elektronisk plats. Så blir det säkert för en hel del myndigheter också!

Clas Olsson, generaldirektör för Ekonomistyrningsverket. Foto: Johan Bergmark

Clas Olsson är sedan 2017 generaldirektör för Ekonomistyrningsverket. Innan dess arbetade han på Arbetsförmedlingen, först som analyschef och därefter som biträdande respektive tillförordnad generaldirektör. Han är utbildad nationalekonom och har även haft höga befattningar på Finansdepartementet och nuvarande Sveriges Kommuner och Regioner.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]