[ Annons ]

Förhandlingarna gäller den årliga höjningen av hyrorna i bolagens totalt cirka 76 000 hyreslägenheter. Foto: Shutterstock
Publicerat 28 september, 2023

Framtidenkoncernen hoppas på treårig hyresöverenskommelse

Nu startar Framtidenkoncernen sina årshyresförhandlingar med Hyresgästföreningen i Västra Sverige, med hopp om en treårig överenskommelse.

Hyresförhandlingen berör alla i Göteborg som bor hos koncernens dotterbolag Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder, totalt cirka 76 000 hyreslägenheter.

Framtidens yrkande ligger på 6,95 procent, vilket är en något högre nivå än förra året (6,8 procent), men lägre än vad andra bolag hittills gått ut med.

[ Annons ]

Men koncernen, som är landets största allmännytta, lägger också fram ett alternativ, en treårig överenskommelse. Enligt förslaget skulle höjningen år ett vara 5,1 procent, år två 4,6 procent och år tre 4,1 procent. De menar att ett treårigt avtal skapar stabilitet och förutsägbarhet samt lite lägre hyreshöjningar.

– Vi har haft uppe förslag om flerårig överenskommelse några gånger tidigare, och tecknade en tvåårig överenskommelse för åren 2021 + 2022. Vi landade på 1,7 respektive 1,2 % då. Och vi ser framför allt fördelarna det innebär för hyresgästerna att veta vilken hyresjustering de kommer få några år framåt, vilket vi ofta får höra är ett starkt önskemål, säger Eva Paulson, hyresmarknadschef på Framtidenkoncernen.

211025 Framtiden

Hos Hyresgästföreningen är man försiktig med att kommentera förslaget.

– Eftersom det är en fråga för förhandlingsbordet kan jag inte gå in närmare på det i media mer än att säga att nivåerna i yrkandet är för höga. Rent generellt så är vi öppna för att diskutera alla möjliga lösningar för att få till ett så bra resultat som möjligt för hyresgästerna, säger Sofi Bringsoniou, Förhandlingschef region västra Sverige.

Sofi Bringsoniou, Förhandlingschef region västra Sverige. Foto: Emelie Asplund

Rikard Ljunggren, VD Fastighetsägarna GFR, vill inte heller närmare diskutera ett enskilt bolags förhandlingsutspel.

– Min observation, utan att ha insikt i Framtidens interna diskussioner, är väl att det snarare är en politisk än en affärsmässig avvägning man gjort när man yrkat så uppenbart långt under den faktiska samhällsekonomiska utvecklingen och därmed inte i enlighet med trepartsmodellen som vi utgått från. 

Rikard Ljunggren, vd på Fastighetsägarna GFR. Foto: Fastighetsägarna

Enligt den modell som treparten (Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen) kommit överens om ska den allmänna kostnadsutvecklingen först räknas fram och därefter ska hänsyn tas till både fastighetsbolagens och hyresgästernas situation. Enligt Framtidenkoncernens beräkningar skulle en hyreshöjning på omkring 10 procent behövas, men efter att ha vägt in både bolagens situation och hur hyresgästerna påverkas i den rådande situationen, landade koncernen i ett yrkande på 6,95 procent.

– Framtiden har sannolikt gjort en egen bedömning utifrån bolagets specifika förutsättningar, där de kanske har tillgång till billigare finansiering via såväl Göteborgs Stad som KommunInvest än våra medlemmar, som i stället är hänvisade till obligations- och banklånemarknaden. Framtiden är som sagt en enskild hyresvärd i Göteborg, om än en väldigt stor sådan. Vi företräder ett kollektiv av 300 hyresvärdar, de flesta småföretagare, som har helt andra ekonomiska förutsättningar, säger Rikard Ljunggren, och tillägger att Fastighetsägarna generellt inte förordar flerårsuppgörelser.

– Vi har sett att det varit såväl 3- som 2-årsuppgörelser tidigare och de har, under rådande omständigheter, varit rent katastrofala för hyresvärdarna. Även om bolaget heter Framtiden så har de nog lika svårt som vi att se vad som väntar runt hörnet, avslutar Rikard Ljunggren.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]