Foto: Fastighetsägarna.
Publicerat 25 september, 2018

Framåt för arbetet med Ystadsmodellen

Nu fortsätter Fastighetsägarna Syd, Hyresgästföreningen, Heimstaden, Contentus och Ystadsbostäder arbetet med att ta fram en ny hyressättningsmodell i Ystad. Arbetet beräknas vara klart 2019.

Tillsammans har parterna nu genomfört en enkätundersökning om Ystads bostadsområden. Undersökningen ska fungera som underlag i arbetet med att ta fram den nya hyressättningsmodellen för bostadshyror i Ystad.

[ Annons ]

Syftet var att mäta attraktiviteten för olika bostadsområden, uppdelade på fem olika områden, och enkäten har skickats ut till 3 000 hyresgäster. Av dessa valde cirka 55 procent att svara på enkäten.

– Vi tackar för att det är så många som tagit sig tid att svara på våra frågor. För oss betyder det att boendefrågor är viktiga och att många är engagerade i sitt boende och sitt bostadsområde, säger Louise Sahlsten, fastighetsjurist, Fastighetsägarna Syd.

Nu fortsätter Fastighetsägarna Syd, Hyresgästföreningen, Heimstaden, Contentus och Ystadsbostäder arbetet med att ta fram hyressättningsmodellen som beräknas vara klart 2019. I nästa steg kommer en del hyresgäster att få göra en lägenhetsdeklaration. Lägenheter och fastigheter ska sedan besiktigas.

Hur de olika faktorerna och parametrarna sedan värderas kommer parterna att förhandla om.

Modellen ska att kunna användas för bostadslägenheterna både i det kommunala bostadsbolaget Ystadbostäder och hos de privata fastighetsägarna i kommunen.

Målet är att hyresgästerna ska få en hyra som bygger på en enklare och rättvisare värdering av varje enskild lägenhet.

Så här tyckte hyresgästerna:
·  Tre av fyra hyresgäster är nöjda med området där de bor idag. 44 procent är mycket nöjda med sitt område. Mest nöjda är de som bor i område K (gamla stadskärnan) och L (området närmast K).
·  Sex av tio är nöjda med sin bostad. 28 procent är mycket nöjda med bostaden.
·  Hyresgästerna tycker följande är viktigast i ett område: – Att området är tryggt och säkert
– Att området har bra fastighetsskötsel och service
– Att området har trevlig utemiljö
– Att området har ren luft
·  I sitt eget område är man mest nöjd med: – Att det är nära till naturområde eller park
– Att det är nära till ortens centrum
– Att det finns goda kommunikationer som buss/tåg
– Att det är lätt att nå med bil
·  6 av 10 tycker att bostadsområdets läge och lägenhetens standard är lika viktiga om man skulle flytta till en annan lägenhet.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]