[ Annons ]

Coronavirus. Foto:Shutterstock
Publicerat 11 mars, 2020

Frågor och svar om fastighetsägares ansvar vid smittspridning

Den snabba och omfattande spridningen av Coronaviruset har lett till att Fastighetsägarna får många frågor om fastighetsägares ansvar vid samhällsfarliga sjukdomar. Här är svar en på några av de vanligaste frågorna kring hur fastighetsägare berörs.

Coronaviruset har klassats som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Det innebär att särskilda regler gäller som i viss mån påverkar fastighetsägare, bland annat kan smittskyddsläkare besluta om karantän för enskilda personer och Folkhälsomyndigheten om avspärrning av ett begränsat område.

[ Annons ]

Vem beslutar om karantän för fastigheter?

Smittskyddsläkare kan om det finns risk för spridning av en samhällsfarlig sjukdom, som Coronaviruset, besluta om karantän för en person. Karantän innebär att den person som satts i karantän inte får lämna eller ta emot besök i byggnaden.

 Kan ett område spärras av?

Ja, Folkhälsomyndigheten kan besluta om avspärrning av ett avgränsat område om en samhällsfarlig sjukdom fått eller misstänks fått spridning. Om Folkhälsomyndigheten beslutar om avspärrning är det förbjudet för de som befinner sig i området att lämna det och för personer utanför området att besöka det. Undantag kan meddelas för viktig service, som renhållning.

Vem har ansvar för upprätthållande av karantän och avspärrning?

Om beslut fattas om karantän av personer i en byggnad eller avspärrning av ett område är det smittskyddsläkare med hjälp av polis som har ansvar för att karantänen eller avspärrningen upprätthålls. Fastighetsägare har därmed inte ansvar för karantänen eller avspärrningen.

Fastighetsägare och fastighetspersonal är självklart skyldiga att inte bryta en karantän eller avspärrning.

Vad gäller vid sanering av fastighet?

Vid konstaterade fall av smitta av coronavirus eller annan samhällsfarlig sjukdom i en byggnad kan det bli aktuellt med sanering av vissa utrymmen i byggnaden. För

att inte bidra till ytterligare smittspridning eller ineffektiva åtgärder bör fastighetsägare i en sådan situation föra dialog med smittskyddsläkare eller kommunens miljönämnd om lämpliga åtgärder.

Vilket ansvar har fastighetsägare för personal?

Arbetsgivare har arbetsmiljöansvar för sin personal. Detta innebär att arbetsgivaren har ett ansvar för att förhindra smittspridning. Mer information om arbetsgivaransvar finns bland annat hos Fastigo och Almega.

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur det nya coronaviruset ska hanteras och håll dig uppdaterad då information kan ändras.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]