[ Annons ]

Migrationsverket dammsuger kommunerna och marknaden för att hitta möjliga flyktingboenden.
Publicerat 2 december, 2015

”Frågan är enkel att lösa – om regeringen bara vill”

Att skatteverket väljer att klassa asylbostäder som stadigvarande bostäder innebär en så kostsam nota för fastighetsägare att många därför avstår att hjälpa till. ”Den här slumpartade tolkningen gör alla till förlorare”, skriver tre organisationer som nu kräver svar – ska regeln behållas eller inte?

När Skatteverket bedömer uthyrningar till asylboenden som ”stadigvarande boende” får fastighetsägare inte dra av momsen för de investeringar som gjorts för att kunna upplåta lokalerna över huvud taget. De fastighetsföretag som redan dragit av momsen för tidigare investeringar kan bli återbetalningsskyldiga för upp till tio år tillbaka i tiden.

[ Annons ]

”Den här frågan är enkel att lösa – om regeringen bara vill”. Det skriver Fastighetsägarna, Företagarna och Svenskt Näringsliv i ett öppet brev.

Att se till att det finns lokaler och olika former av boenden för människor på flykt är omsorg och inte stadigvarande bostäder.

”Mitt under migrationskrisen, när behovet av flyktingboenden är enormt, står det klart att företag som vill hyra ut boenden riskerar en riktig momssmäll. Det leder till längre väntetider för flyktingar, företag som får besked i efterhand riskerar konkurs och företrädarna riskerar personligt ansvar för momsskulden samtidigt som myndigheterna får svårare att hantera platsbristen”, skriver organisationernas skatteexperter och fortsätter;

”Reglerna om avdragsförbud för moms vid uthyrning till stadigvarande bostad är otidsenliga och borde avskaffas. I avvaktan på detta måste Skatteverket se till att skattekontoren åtminstone inte tolkar reglerna så att boenden i hotell, vandrarhem och liknande anläggningar bedöms vara stadigvarande bostad. Att se till att det finns lokaler och olika former av boenden för människor på flykt är omsorg och inte stadigvarande bostäder.”

Brevet avslutas med ett krav på svar från regeringen på frågan om regeln kommer att finnas kvar eller ej.

”Våra medlemsföretag behöver omgående svar”, skriver skatteexperterna Annika Fritshc från Företagarna, Anna Sandberg Nilsson från Svenskt Näringsliv och Ulla Werkell från Fastighetsägarna Sverige.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]