Fri hyressättning i nyproduktion, slopad tidsgräns för presumtionshyror och lättnader i strandskyddet. Så vill Folkpartiet reformera bostadspolitiken. ”Välgörande förslag med långsiktighet på agendan”, kommenterar Fastighetsägarna Sveriges vd.”Välgörande förslag med långsiktighet på agendan”, kommenterar Fastighetsägarna Sveriges vd.
Publicerat 24 augusti, 2015

FP: "Inför fri hyressättning i nyproduktion"

Fri hyressättning i nyproduktion, slopad tidsgräns för presumtionshyror och lättnader i strandskyddet. Så vill Folkpartiet reformera bostadspolitiken. ”Välgörande förslag med långsiktighet på agendan”, kommenterar Fastighetsägarna Sveriges vd.”Välgörande förslag med långsiktighet på agendan”, kommenterar Fastighetsägarna Sveriges vd.

Folkpartiet tar ton i den bostadspolitiska debatten med tio reformförslag som partiets ordförande Jan Björklund menar att landet är i akut behov av.

[ Annons ]

I en debattartikel i söndagens Dagens Nyheter efterlyser han bland annat ett införande av fri hyressättning i nyproduktion och slopad tidsgräns för presumtionshyror.

”Den svenska hyresregleringen beskrivs av OECD som en av de striktaste bland deras medlemsländer. (…) Vi föreslår fri hyressättning i nyproduktion genom att hyran inom ramen för presumtionshyressystemet också kan avtalas fritt mellan hyresvärd och hyrestagare. Presumtionshyrorna ska gälla utan bortre tidsgräns”, skriver Jan Björklund.

Förslaget går i linje med tidigare tankar inom Alliansen. Bland annat har moderaternas tidigare finansminister Anders Borg förordat att presumtionstiden bör utökas med syfte att öka lönsamheten för den som bygger hyresrätter.

Björklund föreslår också bland annat följande reformeringar:

  • Reformer inom bruksvärdessystemet för ökad rörlighet. Läge, samt till- och frånval ska ha större genomslag på hyressättningen.
  • Friare hyressättning vid uthyrning av villor, bostadsrätter och ägarlägenheter. Lättnader i regelverket infördes 2013, vilket Björklund anser har haft en positiv effekt på antalet uthyrningar.
  • Rätt för byggherrar att utarbeta detaljplaner. Björklund vill få ner den genomsnittliga handläggningstiden på två år hos kommunerna genom att byggherrar själva får rätt att upprätta detaljplaner, vilka sedan bara ska behöva prövas hos kommunerna. Inom detta område pågår just nu en utredning som ska analysera och ta fram ramar för hur privat initiativrätt skulle kunna systematiseras. Ett vägledande exempel har lett till att en helt ny stadsdel kunnat växa fram i Sölvesborg.
  • Ett uppmjukat strandskydd för att öka den efterfrågade bebyggelsen nära vatten. Behovet av bostadsbyggande ska kunna vara skäl för kommuner att bevilja undantag från strandskydd.

– Det är mycket positivt att Folkpartiet tar fram en långsiktig bostadspolitik, säger Reinhold Lennebo, vd för Fastighetsägarna Sverige och fortsätter;

– Det finns en intellektuell insikt i politiken om att problemen på bostadsmarknaden måste attackeras på olika sätt, det råder ingen tvekan om det idag. Folkpartiets nya förslag är i grunden väldigt bra har en långsiktighet i agendan. Det öppnar upp för att fler kan vara beredda att närma sig en problematik som länge varit svår för många att ta i.

Jan Björklund kallar själv förslagen för kontroversiella. Hur tror du att de tas emot i den politiska debatten?

– Det är välgörande förslag som för första gången kommer från Folkpartiet, och jag tror att en del aktörer reagerar med ryggmärgen. Till exempel Hyresgästföreningen som säger att vi bara behöver bygga mer, men det kommer inte att fungera i framtiden och det finns det en växande kollektiv insikt om idag. Jag tror att förslagen kommer att leda till många konstruktiva diskussioner.

Folkpartiets bostadspolitiska talesperson, Robert Hannah, räknar med att vinna gehör för partiets nya bostadspolitiska linje inom Alliansen.

– Jag vore inte förvånad om resterande Allianspartier inom ett halvår har lanserat förslag i Folkpartiets riktning. Flera frågor tycker vi redan gemensamt inom Alliansen.  Det beror på att våra förslag dels ger liberala lösningar för en bostadsmarknad i kris, dels bygger på kritik och råd från viktiga instanser som OECD, EU-kommissionen och Världsbanken, säger Robert Hannah till Fastighetstidningen.

Vilket gehör väntar ni er av riksdagen?
– Vad som går att få igenom riksdagen återstår att se men jag tror särskilt på att förslag såsom uppmjukad strandskydd, färre överklaganden och rätt för byggherrar att utarbeta detaljplaner går att komma överens om. Den största utmaningen är att vi har en bostadsministern idag som tillhör Sveriges byggstopparparti. Utmaningen kommer bli att få regeringen att återkomma med någon som helst vettig bostadspolitik, avslutar Robert Hannah.

Läs hela debattartikeln från Jan Björklund här.

Mer på Fastighetstidningen.se:

”Jag har svårt att förstå hur minskade möjligheter till uthyrning skulle bidra till att öka antalet tillgängliga bostäder” Läs Reinhold Lennebos krönika om regeringens långtidsutredning.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]