[ Annons ]

Klövern slutför just nu årets hittills största fastighetsaffär – förvärvet av Globen City och Startboxen 3. Affären, som är värd 3,8 miljarder kronor, ska först godkännas av Konkurrensverket.
Publicerat 10 mars, 2014

Klöverns förvärv av Globen City snart i hamn

Klövern slutför just nu årets hittills största fastighetsaffär – förvärvet av Globen City och Startboxen 3. Affären, som är värd 3,8 miljarder kronor, ska först godkännas av Konkurrensverket.

I slutet av januari offentliggjordes Klöverns avsiktsförklaring om förvärv av Globen City i Stockholm, samt en fastighet i Solna. Nu pågår processen med att slutföra affären, som är villkorad av ett godkännande från Konkurrensverket. Om allt går enligt planera kommer Klövern preliminärt att tillträda fastigheterna den 1 april.

[ Annons ]

Den totala uthyrningsbara ytan i nyförvärvet uppgår till cirka 140 000 kvm och utgörs till största del av kontorsytor. I och med affären ökar Klöverns exponering i Stockholm väsentligt och efter förvärvet kommer Region Stockholm att utgöra cirka 50 % av Klöverns fastighetsvärde. Den sammanlagda köpeskillingen uppgår till cirka 3,8 miljarder kronor.

– Förvärvet stärker Klövern väsentligt i Stockholmsområdet. Klövern blir alltmer ett Stockholmsbolag kombinerat med ett antal starka regionsstäder. Vi tror mycket på den framväxande Söderstaden som en attraktiv arbetsplats med effektiva existerande kommunikationer, säger bolagets VD Rutger Arnhult.

MAQS Advokatbyrå har varit legal rådgivare till Klövern.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]