Rosengård i Malmö är ett av de områden som kan bli aktuella. Foto: Bojana Lukac, Malmö stad
Publicerat 10 april, 2018

Förtur till lägenheter – ny giv mot segregation

Malmös kommunala bostadsbolag, MKB, har planer på att kvotera hyresgäster i vissa bostadsområden som ett sätt att komma tillrätta med segregation.

Att MKB accepterar hyresgäster med försörjningsstöd som inkomst, medan en stor andel privata värdar i Malmö inte gör det, får till följd att en stor del av de fattigaste hushållen hamnar hos MKB.

[ Annons ]

– Om en liten del av bostadsmarknaden tar ett förhållandevis stort ansvar, vilket vi gör och ska göra, riskerar det i förlängningen att skapa segregation, säger Terje Johansson, vd för MKB.

Det stora problemet enligt Terje Johansson är egentligen inte den ekonomiska ojämlikheten det kan föra med sig, utan att det lätt skapas problem i områden där en stor andel går arbetslösa.

Med syftet att undvika alltför ensidiga områden överväger nu MKB att differentiera villkoren för en del av de vakanta lägenheterna i vissa områden.

– Det skulle exempelvis kunna innebära att en femtedel av de lägenheter som blir lediga i några områden reserveras för ungdomar, studenter äldre eller för de som har en egen försörjning, säger Terje Johansson.

I MKB:s budgetskrivelse för 2019 som nyligen nått Malmös politiker finns ambitionen formulerad så här: ”MKB fortsätter att verka för att hyresgäster med försörjningsstöd ska välkomnas av fler fastighetsägare. För att minska segregationen kan MKB också behöva överväga differentierade regler i olika områden. MKB kommer under våren att fördjupa kunskapen om denna och andra eventuella åtgärder”.

MKB:s styrelse kommer att i samarbeta med bland annat. Malmö universitet att fördjupa kunskapen kring effekterna under våren. Om man finner det genomförbart kan planerna realiseras till hösten. Terje Johansson menar att inte skulle innebära ett mindre åtagande i det kommunala bostadsförsörjningsansvaret.

– Det bortfall som kan uppstå i ett visst område får vi kompensera i ett annat. Rent numerärt kommer vi alltså att godkänna försörjningsstöd i samma utsträckning som tidigare. Vad detta handlar om är att sända ut signaler om att fler måste dela detta ansvar.

Ett ansvar som Anna Wiking, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna Syd tror att flera privata värdar är redo att axla. I ett nationellt perspektiv visar siffror från Boverket att 66 procent av de kommunägda och 41 procent av de privata bostadsbolagen godkänner sökanden med inkomst från försörjningsstöd. Men menar ekonomiska morötter skulle underlätta ytterligare. Fastighetsägarna har bland annat föreslagit en höjning av bostadsbidraget och bostadstillägget och en statlig hyresgaranti.

– Man ser det som en ekonomisk risk. De förslagen som vi nämner skulle underlätta för att minimera den risken, säger Anna Wiking.

Terje Johansson vill inte ta ställning till behovet att politiska reformer, men har anser att det egentligen inte är där problemet ligger.

– Ur ett fastighetsägarperspektiv innebär försörjningsstöd egentligen en mindre risk, eftersom det är en garanterad inkomst.

Anna Wiking håller inte helt med då stödet trots allt är tillfälligt.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]