Fortum tar nu de första stegen för att öppna fjärrvärmen. Den nya modellen innebär att kunder ska kunna sälja in sin egen överskottsvärme till marknadspris på Fortums nät.
Publicerat 1 februari, 2012

Fortum satsar på öppen fjärrvärme

Fortum tar nu de första stegen för att öppna fjärrvärmen. Den nya modellen innebär att kunder ska kunna sälja in sin egen överskottsvärme till marknadspris på Fortums nät.

Runt om i Stockholm finns fastigheter och anläggningar som genererar värme som går till spillo. Att nyttiggöra den i fjärrvärmenätet blir en vinst för fjärrvärmekunderna, företaget och miljön. Redan i år kommer de första kunderna att kunna sälja sin överskottsvärme till Fortum. Målet är att alla med överskottsvärme ska kunna leverera in sitt överskott från 2013.

[ Annons ]

– Ska fjärrvärmen fortsätta vara det bästa uppvärmningsalternativet både för miljön och för plånboken så måste den utvecklas. Därför öppnar vi näten så att fler kan bidra med värme, säger Anders Egelrud, VD Fortum Värme.

Fortum bjuder nu in ett antal kunder för att pröva tekniska och ekonomiska lösningar som leder till mer kostnadseffektiv fjärrvärme. Målet med pilotprojektet är att fler aktörer ska kunna vara med och sälja in sin överskottsvärme på nätet. Det kan t ex handla om köpcentra, industrier eller fastighetsägare.

– Vårt nya koncept Öppen fjärrvärme gör det möjligt för oss och våra kunder att bli ännu bättre på att ta tillvara all den energi som produceras runt om i Stockholm. Därigenom minskar vi både kostnader och miljöbelastning, avslutar Anders Egelrud.

Enkelt uttryckt går modellen ut på att alla som i ett givet läge kan producera värme billigare än Fortum kan sälja sin värme till Fortum, till nytta för såväl samhällsekonomi som miljö.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]