Publicerat 30 augusti, 2017

Fortum ändrar prismodell – så påverkas kostnaderna

Mer rättvisa, enklare att förstå och större incitament att använda värmen hållbart. Det är vad Fortum Värme eftersträvar i sina nya prisavtal.

Från och med januari 2018 ersätter Fortum Värme  dagens olika fjärrvärmeavtal till enda ny prislista. Det innebär att kunder inte längre behöver välja mellan olika avtal. Den som vill kan däremot göra olika tillval om effekt, miljö eller betalning.

[ Annons ]

–  De som använder värme ganska jämnt året runt får det billigare eller ungefär samma kostnad. De som tvärtom främst använder fjärrvärme en liten del av året, när det är som allra kallast och dyrast att producera värme och produktionen ger störst miljöpåverkan, kommer att få betala mer. Dessutom ökar vi bonusen till dem som använder värmen effektivt, så att vi kan värma Stockholm med mindre tillfört bränsle. Det blir mer rättvist och det ger incitament för att bidra till en mer hållbar stad, säger Niclas Åkerlund, Fortum Värmes marknadsdirektör.

Enligt Niclas Åkerlund ska den nya modellen bidra till att kunderna får en tydligare koppling till hur de använder energin och hur de kan påverka kostnaden med olika åtgärder.

Enligt Fortum värme innebär förändringen sänkta kostnader för sex av tio kunder, en höjning med max tre procent för tre av tio kunder och en höjning över tre procent för knappt var tionde kund. Fortum Värme har satt ett kostnadstak på max fem procent per år de närmsta tre åren, för kostnadsökningar som enbart kan kopplas till det nya prisavtalet. Dessutom erbjuds kunder som får ökade kostnader energirådgivning.

– Syftet är inte att vi ska öka våra intäkter, utan att ge en morot för att agera mer hållbart. Därför tänker vi också ringa upp varenda kund vi kan få tag på, eftersom vi verkligen vill förklara hur det fungerar och hjälpa till att använda värmen smartare, säger Niclas Åkerlund.

Brev med information går ut i slutet av augusti till alla kunder som berörs.

I korthet innebär förändringen:

  • Sänkt pris för energi, det vill säga den mängd värme fastigheten faktiskt använder.
  • Höjt pris för effekt, det vill säga fastighetens maximala värmebehov när det är som kallast ute.
  • En höjd och förenklad temperaturbonus och -avgift, alltså rabatten till dem som utnyttjar fjärrvärmen effektivt så att returvattnet från fastigheten är kallt respektive prispåslaget till dem vars returvatten är varmt.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]