Skolfastigheterna Svarven 4 (till höger) och Svarven 5 (till vänster) i Sollentuna, Stockholm. Foto: Skandia Fastigheter
Publicerat 3 oktober, 2017

Fortsätter satsning på samhällsfastigheter

En bra skolportfölj med inslag av vård och omsorg om sammanlagt 19 400 kvm i starka lägen i Storstockholm. Så kan Skandia Fastigheters nyförvärv, som tillträddes den 2 oktober, sammanfattas.

[ Annons ]

Skandia Fastigheter äger, förvaltar och utvecklar kontor, bostäder, köpcentrum och samhällsfastigheter i Sverige samt även i Finland. Segmentet samhällsfastigheter expanderas nu med fyra skolfastigheter i Stockholm Solna och Sollentuna samt en fastighet med vård och omsorg i Sollentuna.

Fastigheterna är centralt belägna i etablerade bostadsområden med bra tillväxt och bra kommunikationer. De har alla genomgått flera större renoveringar det senaste årtiondet och håller god standard.

– Utvecklingspedagogik Sverige AB utgör största hyresgäst och bedriver utbildnings- och omsorgsverksamhet i fyra av de fem fastigheterna, säger Markus Pfister, Fastighetschef Samhällsfastigheter och Kontor. På sikt kan vi också komma att utveckla detta bestånd tillsammans med hyresgästen, om de ser ett ökat behov för sin verksamhet.
– Enligt vår investeringsstrategi fortsätter vi att utveckla vår portfölj med samhällsfastigheter, både genom förvärv och fastighetsutvecklingsprojekt i befintligt bestånd, avslutar Pfister.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]