[ Annons ]

Publicerat 5 februari, 2015

Fortsatt växtvärk i huvudstaden

Stockholms starka befolkningstillväxt sätter press på befintlig infrastruktur och bostäder. För Stockholms fortsatta attraktivitet, nationellt och internationellt, krävs omfattande satsningar.

 

[ Annons ]

Näringsliv
Stockholmsregionen har en positiv befolkningstillväxt med drygt 35 000 invånare per år och är en av de fem snabbast växande storstadsregionerna i Europa. Fram till 2030 förväntas länets befolkning uppgå till 2,6 miljoner invånare. Regionen utgör Sveriges största arbetsmarknad och den relativa betydelsen för hela landet blir allt större.

Kontor
I Stockholm signalerar nu flera stora fastighetsägare om fortsatt minskade hyresrabatter och en viss press uppåt på hyrorna. I CBD ligger hyrorna i intervallet 3 800–5 300 kronor per kvadratmeter, men det förekommer nivåer över det för nyproducerade och effektiva kontor. Uthyrningar av nyproducerade kontorslokaler går fortsatt bra. SEB flyttar 2017–2018 sin verksamhet från Sergels Torg, Rissne och Södermalm till Arenastaden och skapar 4 500 arbetsplatser i nya kontorsbyggnader i anslutning till Mall of Scandinavia. Flyttströmmarna från city ger även fastighetsägarna möjligheten att utveckla och modernisera de lokaler som blivit vakanta, alternativt att ändra ändamålet och konvertera kontoren till andra lokalslag som till exempel bostäder.

Handel
Under våren 2014 öppnades första etappen av Ikanos nya köpcentrum Kungens Kurva Shoppingcenter, vilket är beläget vid det befintliga IKEA-varuhuset. Det finns även planer på att flytta IKEA-varuhuset hit i samband med nästa etapputbyggnad. Nästa stora invigning är Unibail Rodamcos Mall of Scandinavia  som med strax över 100?000 kvadratmeter blir Nordens största köpcentrum. Närliggande Solna Centrum, med samma ägare, får här en stark konkurrent. I Barkarby har Flottiljens Köpkvarter samt Barkarby Gate öppnat under året, vilka tillsammans bidrar med 30 000 kvadratmeter.

Bostäder
De största privata ägarna av bostadsfastigheter i Stockholm är SKB, Einar Matsson samt Olov Lindgren. De enskilt största ägarna återfinns bland de kommunala bostadsbolagen Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder. Pågående hyresförhandlingar pekar på hyresnivåer mellan 2 350 och 2 400 kronor per kvadratmeter för nyproducerade bostäder i centrala lägen. Från 2010 till idag har cirka 9 000 bostäder tillkommit årligen. Under 2013 påbörjades 12 200 bostäder i länet, vilket är den högsta noteringen sedan miljonprogrammets dagar. Ökningen ser ut att fortsätta och under 2015 bedöms 15 500 bostäder påbörjas.

Investeringsmarknad
Svenska investerare har dominerat fastighetsmarknaden även under 2014. Klövern förvärvade Globen City med en yta om cirka 140 000 kvadratmeter. Areim II förvärvade Trygg-Hansas huvudkontor om 40 000 kvadratmeter på Kungsholmen och övertar även planarbetet för den eventuella nybyggnation som diskuteras. Skanska avyttrade sitt kontorsprojekt Entré Lindhagen på Västra Kungsholmen i två separata affärer för ett underliggande fastighetsvärde på cirka 2,7 miljarder kronor. Samhällsfastigheter är ett segment som röner allt större intresse bland fastighetsinvesterare. Det ökade köpintresset, kombinerat med litet utbud, driver upp priserna i tillväxtmarknaderna för denna kategori fastigheter.

Slutsats
Stockholms starka befolkningstillväxt sätter press på befintlig infrastruktur, bostäder och välfärdssystemet. Tillväxttakten måste hanteras på ett sätt som stärker huvudstadsregionen, annars riskerar den att underminera regionens attraktivitet. Detta blir desto viktigare i ljuset av den globala konkurrensen. Stockholms växande befolkning och ekonomiska betydelse för Sverige gör att regionens relativa nationella betydelse ökar. Stockholmsfrågor är inte längre regionala utmaningar, utan frågor som rör hela Sveriges framtid och utveckling.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]