[ Annons ]

Andreas Carlson, Infrastruktur- och bostadsminister. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Publicerat 14 november, 2023

Utvidgning av den digitaliserade samhällsbyggnadsprocessen

Lantmäteriet ska ta fram ett förslag till färdplan för fortsatt utveckling mot en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess.

Lantmäteriet, Boverket och länsstyrelserna har under flera år arbetat med att lägga grunden för en digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Det har bland annat resulterat i en nationell geodataplattform (NGP).

Regeringen vill nu ta till vara på myndigheternas lärdomar och samordna pågående initiativ. Lantmäteriet har därför fått i uppdrag att ta fram förslag till färdplan för fortsatt utveckling mot en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess. Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2024.

[ Annons ]

– Regeringen arbetar för att förenkla och effektivisera byggprocessen för att uppnå kortare ledtider. Ett led i det arbetet är att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen vilket flera myndigheter de senaste åren har påbörjat arbetet med. Nu vill vi se över hur vi kan ta ett samlat grepp med en gemensam målbild för att kunna fortsätta utveckla digitaliseringen, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson i en kommentar.

Samhällsbyggnadsprocessen består av olika delprocesser som till exempel markanvändning, översiktsplanering, detaljplanering, bygglov, markarbete och fastighetsförvaltning.

Lantmäteriet ska genomföra uppdraget i nära samarbete med Boverket, länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Trafikverket. Lantmäteriet ska även inhämta synpunkter från bland annat Sveriges Kommuner och Regioner.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]