[ Annons ]

Det senaste årets kraftiga uppsving på den svenska fastighetsmarknaden fortsätter. Likviditeten på fastighetsmarknaden förväntas vara fortsatt hög och transaktionsvolymen för helåret bedöms hamna strax under fjolårets 100 miljarder kronor. Det enligt Newsec Property Update.
Publicerat 15 september, 2011

Fortsatt uppsving på fastighetsmarknaden

Det senaste årets kraftiga uppsving på den svenska fastighetsmarknaden fortsätter. Likviditeten på fastighetsmarknaden förväntas vara fortsatt hög och transaktionsvolymen för helåret bedöms hamna strax under fjolårets 100 miljarder kronor. Det enligt Newsec Property Update.

[ Annons ]

Sveriges ekonomi har haft en stark utveckling under det senaste året och vi står ut från den övriga utvecklade världen med fortsatt god tillväxtpotential och stabila makroekonomiska fundamenta.

– Vårt makroekonomiska huvudscenario kvarstår. Vi prognostiserade tidigt att den svenska styrräntan skulle ”toppa” på 2,25 procent och ekonomin kylas av till följd av utvecklingen i omvärlden. Trots att styrräntan redan har nått sin högsta nivå i denna cykel ser den ekonomiska utvecklingen ut att hamna i linje med vår prognos, som var betydligt lägre än konsensus vid den tidpunkten när den lämnades, säger Arvid Lindqvist, senioranalytiker på Newsec.

Fortsatt expansiv penningpolitik i västvärlden skapar stora kapitalflöden till länder med god tillväxtpotential. Det är därför troligt att den svenska transaktionsmarknaden kommer att utvecklas väl och att utländska investerare kommer ha fortsatt intresse att investera i Norden.

– En fortsatt stark inhemsk efterfrågan, sett ut ett internationellt perspektiv, ger en stabil sysselsättningsutveckling speciellt i större nordiska städer. Det underbygger en fortsatt stark hyresutveckling för lokaler i centrala lägen med god funktionalitet, säger Newsec´s analyschef Marie Bucht.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]