Foto: Shutterstock
Publicerat 10 oktober, 2017

Fortsatt uppåt för solceller

Marknaden för solceller växte med 63 procent under 2016, jämfört med föregående år. Främst handlar det om takanläggningar på kommersiella och offentliga byggnader, enligt ny statistik från Energimyndigheten.

Även solcellsmarknaden för bostadshus har ökat. Däremot kommer endast 6 procent av Sveriges totala solcellsenergi från centraliserade solcellsparker, vilket enligt Energimyndigheten tyder på att energikällan fortfarande inte används som storskalig kraftproduktion i någon större utsträckning.

[ Annons ]

– Vi ser att det steg för steg både blir enklare och mer lönsamt att skaffa solceller. De slopade kraven på momsregistrering för privatkunder från och med årsskiftet är ett exempel på detta, säger Sara Bargi, chef för enheten Hållbar el på Energimyndigheten.

Samtidigt fortsätter priset på solcellsinstallationer att sjunka. Men inte i lika snabb takt som under tidigare år.

– Priset på större anläggningar sjunker snabbast, mycket på grund av att man utnyttjar stordriftsfördelar. Modulpriset påverkas i vissa fall av importtullar, såsom de som EU utfärdat mot kinesiska moduler. Med ändrade tullregler skulle priset kunna sjunka ännu mer, säger Johan Lindahl på Svens Solenergi, som tagit fram statistiken på uppdrag av Energimyndigheten.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]