De som drabbas värst i inflations- och räntestormen är säljare av byggvaror, elektronik och möbler. Foto: Shutterstock
Publicerat 8 september, 2023

Fortsatt tuffa tider för detaljhandeln

Det fortsätter nedåt för stora delar av handeln även nästa år. Det enligt HUI Research senaste konjunkturrapport.

Inte riktigt så illa som väntat för 2023. Men en nedrevidering avseende 2024. Så kan HUI Researchs nya prognos sammanfattas. Prognosen för hela detaljhandeln, mätt i fasta priser, är att det landar på minus 7 procent i år och minus 1,5 procent 2024.

– Prognoserna för detaljhandeln har skruvats ned något för 2024. Kostnadernas toppnivå slår mot konsumtionen senare och blir mer ihållande än i tidigare scenario. Hushållens förväntade köputrymme påverkas därmed negativt. I dagligvaruhandeln förväntas prisutvecklingstakten fortsätta avta framöver och landa på 12 procent för 2023. Någon bred prisminskning på livsmedel ligger inte i korten under kommande år, säger Joakim Wirén, analytiker på HUI Research.

[ Annons ]

De som drabbas värst i inflations- och räntestormen är säljare av byggvaror, elektronik och möbler. Men andra segment förväntas gå bättre. Dagligvaruhandeln förväntas växa med 8 procent och sällanköpsvaruhandeln minska med 4 procent

– De kapitalintensiva branscherna som utvecklades starkt under pandemin är och kommer fortsatt att vara under press ett tag till. Konsumenterna visar minskad köpaptit i de branscher där produkterna är dyrare och köpen i större utsträckning finansieras med lån. Tuffast blir kommande år för bolag som har haft en svag ekonomi under de senaste ekonomiskt goda åren. Butiker med brett sortiment fortsätter att gå starkt, vilket styrker trenden med ökat lågprisfokus bland konsumenterna, säger Emma Hernell, vd på HUI Research.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]