[ Annons ]

Enligt färska resultat från Industrifaktas konsultpanel, kommer ökningstakten för husbyggnadsinvesteringarna att hamna kring 2-3 procent under det kommande året.
Publicerat 14 september, 2015

Fortsatt tillväxt i byggbranschen

Enligt färska resultat från Industrifaktas konsultpanel, kommer ökningstakten för husbyggnadsinvesteringarna att hamna kring 2-3 procent under det kommande året.

Konsultföretagen kommer tidigt in i byggprojekten, därför ger deras resultat en fingervisning om hur husbyggnadsinvesteringarna kan komma att utveckla sig det kommande året. Det är tanken bakom Industrifaktas konsultpanel.

[ Annons ]

Enligt denna hade arbetsvolymen hos konsulterna i augusti ökat med knappt 2 procent under det senaste halvåret. En marginell förbättring jämfört med läget för ett halvår sedan.

Orderstocken, alltså en indikator på konsulternas uppdragsvolym framöver, visade i den senaste mätningen en ökning med knappt 3 procent. Konsulternas bedömning av läget är något mindre optimistisk än Industrifakta, som väntar sig en fortsatt ökning av de totala påbörjade husbyggnadsinvesteringarna med 5 procent per år 2015-2016.

Av undersökningen kan man också utläsa att nyproduktion av bostäder, samt ny- och ombyggnadsprojekt inom offentlig sektor är två områden på byggmarknaden där efterfrågan kan bli särskilt stor de kommande två åren.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]