[ Annons ]

Tamarinden ska bli en hållbar och smart stadsdel, genom att husen ska dela energi på ett helt nytt sätt. Det ska bli 700 lägenheter och stå klart 2025–2030. Illustration: Fojab
Publicerat 17 november, 2021

Fortsatt stark marknad för hyresfastigheter

Stor efterfrågan och litet utbud har pressat upp priserna för hyresfastigheterna i Örebro. Direktavkastningen i nytt förvärv ligger på 3,4 procent.

Bostäder 

Bostadsbristen är fortsatt stor i Örebroregionen trots ett bra byggande under många år, framför allt 2016 och 2017.

[ Annons ]

Marknaden för hyresfastigheter i Örebro är fortsatt stark. Transaktionsaktiviteten på fastighetsmarknaden avseende bostäder i Örebro bedöms som normal, men efterfrågan är stor och utbudet litet. Detta resulterar i att priserna pressas uppåt och direktavkastningarna sjunker. Framförallt är intresset av hyresfastigheter i centrumläge starkt.

Heimstaden Bostad AB förvärvade sitt första bestånd i Örebro i juni månad till ett bedömt fastighetsvärde om 257 mkr (24 300 kr/kvm). Förvärvet gällde kvarteret Ormbunken som omfattar cirka 10 500 kvm innefattande 152 hyreslägenheter. Svefa bedömer direktavkastningen till 3,4 procent. 

Ett område som tåls att lägga fokus på är den hållbara stadsdelen Tamarinden. Planen är att den nya stadsdelen ska bli Sveriges första klimatsmarta bostadsområde där byggnaderna ska kunna producera, lagra och dela energi med varandra. Ambitionen är att Tamarinden ska vara en prototyp för hur vi i Sverige kan bygga klimatsmart och därmed bidra till att snabba på klimatomställningen.

Omkring 700 nya bostäder skall uppföras tillsammans med förskolor och verksamhetslokaler. Byggnationen planeras att starta våren 2022.

Lager/Logistik

Utvecklingen har varit stark med nya verksamhetsområden i kommunen med nyproduktion av framförallt logistikfastigheter.   

Kontor

Fortsatt stor efterfrågan på moderna och yteffektiva kontor. Projektaktiviteten bedöms som god med stabila direktavkastningskrav. 

Handel

Det ser ljusare ut och allt fler nyöppnade lokaler. De större handelsområdena så som Marieberg och Boglundsängen har inte påverkats nämnvärt.

Investeringsmarknad 

Det är säljarens marknad som råder. Bostäder, logistik och kontor är de heta segmenten. Transaktionsaktiviteten har varit relativt normal.

Emma Åkesson, Svefa

– När det är budgivning hänger vi inte med. Så låg direktavkastning är ju totalt ointressant, säger Per Johan Behrn, vd på Behrn Fastigheter. Foto: Behrn

BEHRN BYGGER HELLRE SJÄLV ÄN KÖPER DYRT

Behrn Fastigheter har ägt, byggt och utvecklat fastigheter i centrala Örebro sedan 1907. Per Johan Behrn har verkat i företaget sedan 1975 och är vd sedan 1982. Aktiebolaget äger endast ett fåtal av de 62 fastigheter som det förvaltar. Cirka 90 procent äger Per Johan Behrn själv i enskild firma.

– Det är en ovanlig lösning, men det är en familjetradition som fungerar bra och jag säljer ingenting, säger han. 

Konkurrensen om bostadsfastigheter är hård och det gör att han ibland också avstår från fina fastigheter.

– Det hela går ut på att veta vad man håller på med. Jag har sett andra privata fastighetsägare gå omkull vid kriser. Att inte ta risker kan tyckas tråkigt men är säkert och gör att det är kul att gå till jobbet.

Nyligen såldes lägenheter i Örebro till 1,7 procents direktavkastningen.

– Det är ju totalt ointressant. Vi kan inte köpa 100 år gamla hus till den direktavkastningen när vi kan bygga nytt och få 4,9 till 5,2 procent.

Senaste förvärvet av tre fastigheter gjordes dock till 2,9 procents direktavkastning.

– Men där fanns en uppsida. Ett hus står tomt och ska renoveras.

Behrn Fastigheter bygger kontinuerligt nytt. I Källeruds Park vid Gustavsvik byggs 7 hus med 106 hyresrätter.

– Det är mycket miljötänk med träfasader, grästak och solceller. Byggkostnaden är 37 000 kronor per kvadratmeter. Det är fantastiskt, säger Per Johan Behrn.

Carl Johan Liljegren

Observera osäkerheten i siffrorna. Det som redovisas är medelvärdet av bedömd median för olika A-lägen i respektive segment. Bostäder med värdeår från 1990 och kontor från 2001.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]