[ Annons ]

En större nyproduktion pågår vid Stångån i stadens centrala delar där en av stadens stora fastighetsägare, Lundbergs Fastigheter, uppför Link Business Center. Illustration: Lundbergs fastigheter
Publicerat 26 november, 2020

Fortsatt stabilt för kontoren

Kontorsmarknaden i Linköping har sett stigande hyresnivåer de senaste åren och är fortsatt stabil. Men inom handeln, påskyndad av coronapandemin, pågår en omstrukturering.

Lager/logistik | Linköping har ett bra logistikläge med närhet till E4 samt god järnvägsstandard. Grann-staden Norrköping har en av Östersjöns modernaste fullservicehamnar som växer kontinuerligt.

Byggandet av Ostlänken ger också regionen goda förutsättningar att möta framtidens efterfrågan inom logistik. Enligt tidningen Intelligent Logistik har det sedan 2015 tillkommit cirka 138 000 kvadratmeter logistikyta i regionen.

[ Annons ]

Kontor | Med något stigande hyresnivåer under de senaste åren har kontorsmarknaden i Linköping varit fortsatt stabil.

En större nyproduktion pågår vid Stångån i stadens centrala delar där en av stadens stora fastighetsägare, Lundbergs Fastigheter, uppför Link Business Center. Ett projekt som omfattar cirka 13 500 kvadratmeter och som väntas vara färdigt kring årsskiftet 2021/2022.

I stadsdelen Ebbepark planerar det kommunägda fastighetsbolaget Sankt Kors för cirka 70 000 kvadratmeter företagsyta som kommer att uppföras i etapper.  

Handel | Handeln har haft det tufft under de senaste åren med flera etablerade klädkedjor som gått i konkurs.

Coronapandemin har också bidragit till kortare öppettider och lägre kundflöden. Inom dagligvaruhandeln har det dock skett nyetableringar. City Gross öppnade i slutet av 2019 sin andra butik i staden, cirka 4 000 kvadratmeter på Tornby. Även Willys har meddelat att man flyttar till större lokaler inom området, då man lämnat gallerian I-Huset för att under andra halvåret 2021 öppna sin nya butik på cirka 3 800 kvadratmeter.

Bostäder | Antalet färdigställda bostäder har sedan toppnoteringen 2017 med 1 800 bostäder fallit tillbaka och landade 2019 på 900 bostäder. Ett värde som ligger något under kommunens prognos om 1 050 nya bostäder per år fram till 2037, och en befolkningsmängd som väntas öka med nästan 2 000 invånare per år.

Stadsdelen Södra Ekkällan fortsätter att växa. Här har flera stora aktörer pågående eller under året avslutade projekt.

Investeringsmarknaden | En av de större affärerna under 2019 var Castellums förvärvs av sex centralt belägna kontorsfastigheter genom en bytesaffär med Lilium. Förvärvspriset av totalt 67 000 kvadratmeter uppgick till drygt 1,6 miljarder med en bedömd direktavkastning om 4,8 procent.

Det största affärerna under 2020 finns inom ett bedömt prisintervall om 140 till 350 miljoner. I centrum har det genomförts två transaktioner längs Nygatan.

Erik Lenne,
Svefa

Byggstart för Norra Fabriken I stadsdelen Ebbepark. Här planerar det kommunägda fastighetsbolaget Sankt Kors för 70 000 kvadratmeter företagsyta. Foto: Hejdlösa bilder

OSTLÄNKEN BROMSAR BYGGPLANER

Klövern är med sina 296 000 kvadratmeter en av de största ägarna av kommersiella lokaler i staden.

– I samband med corona har efterfrågan på nya kontorsytor inte varit så stor, några hyresgäster har gått i konkurs och några har dragit ner på sin verksamhet, säger Mikael Forkner, regionchef på Klövern.

Att många fortsätter jobba hemifrån tror han inte är hållbart i längden och de expanderingsplaner som bromsat upp räknar han med tar fart så småningom. Linköping med Universitet som motor borgar för att staden
har stor attraktionskraft. 

Behovet av kontorsytor är störst i cityområdet, inte minst runt stationen. Industrigatan, inte så långtifrån stationsområdet, har Klövern en del byggbar mark som skulle kunna exploateras, men dragningen av Ostlänken (den planerade nya stambanan) är inte beslutad och därför är det byggförbud tills man vet hur korridoren ska gå.

– Det lägger lite av våt filt över utvecklingsplaner som drabbar fler fastighetsägare än oss, säger Mikael Forkner.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]