Riksbanken flaggar för ytterligare sänkningar av reporäntan och utökade stödköp av statsobligationer, vilket sänker bankernas finansieringskostnader för bolån från en redan extremt låg nivå. Nu är det dags för bättre konkurrens på bolånemarknaden, det menar Villaägarnas Riksförbund.
Publicerat 29 april, 2015

Fortsatt rekordhöga bolånemarginaler

Riksbanken flaggar för ytterligare sänkningar av reporäntan och utökade stödköp av statsobligationer, vilket sänker bankernas finansieringskostnader för bolån från en redan extremt låg nivå. Nu är det dags för bättre konkurrens på bolånemarknaden, det menar Villaägarnas Riksförbund.

På onsdagen meddelade Riksbanken att reporäntan lämnas oförändrad, men att den kan komma att sänkas ytterligare, och att stödköpen av statsobligationer kan utökas.

[ Annons ]

Villaägarnas Riksförbund menar att bankernas listräntor framstår som alltmer irrelevanta i ljuset av de rekordhöga marginalerna på bolån.

– Banker kan finansiera sina bolån genom att till exempel ställa ut tvååriga bostadsobligationer. Igår kostade de 0,075 procent. Samtidigt är bankernas listräntor över 2 procent för både tremånaders- och tvååriga bolån. Det är alltså mycket höga marginaler just nu på bolån, säger Daniel Liljeberg, chefekonom på Villaägarnas Riksförbund.

Även efter förhandling som tar ner bolånet till 1,40-1,50 är marginalen historiskt hög eftersom upplåningskostnaderna är så låga.

– Konkurrensen på bolånemarkanden behöver förbättras. Förhoppningsvis kommer Finansinspektionens krav på att bankerna ska redovisa sina genomsnittliga räntor för kunderna leda till det. Därutöver behöver regeringen skyndsamt genomföra de förslag som nyligen överlämnades till regeringen av Bolåneutredningen som syftar till att ge kunderna ökad insyn i hur räntan på enskilda bolån bestäms, säger Daniel Liljeberg.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]